Innolinkin syyskuussa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen työntekijöille tekemä henkilöstötutkimus on valmistunut. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa henkilöstön työtyytyväisyyttä ja -viihtyvyyttä. Pelastuslaitos sai tutkimuksesta kiitettävät tulokset. Kokonaisarvosanaksi muodostui 4/5.

Kyselyyn vastasi 196 henkilöä, mikä vastaa noin 80 prosenttia kaikista kyselyn saaneista. 92 prosenttia vastaajista oli melko tai erittäin tyytyväisiä Päijät-Hämeen pelastuslaitokseen työpaikkana.
Vastaajat antoivat työnantajansa kokonaisarvosanaksi 4,0/5, mikä on Innolinkin asiakaspäällikkö Inna Hurskaisen mukaan vertailuaineistoa korkeampi arvosana.
Kyselyssä selvitettiin, kuinka todennäköisesti vastaajat suosittelisivat työpaikkaansa ystävilleen tai tuttavilleen. 52 prosenttia heistä suosittelisi Päijät-Hämeen pelastuslaitosta työpaikaksi arvosanalla 9-10 ja 39 prosenttia arvosanalla 7-8. Suositteluhalukkuudesta kertova NPS-arvo (Net Promoter Score) nousi poikkeuksellisen korkeaksi (42).
Vapaissa palautteissa kirjoitettiin muun muassa näin: ”Mielenkiintoinen, melko itsenäinen työ, hyvä esimies ja paljon hyviä työkavereita, hyvät työtilat ja -välineet, liukuva työaika.”
”Perusasiat on laitoksessamme hyvin. Palkkaus, toiminnan vakaus, työaikakysymykset on ratkaistu työntekijän näkökulmasta mielekkäästi. Työaikajoustot mahdollisia.”
25 prosenttia arvioi, että työilmapiiri on parantunut ja 55 prosenttia että työilmapiiri on pysynyt ennallaan viimeisen vuoden aikana. Sukupuolten välisen tasa-arvon koetaan toteutuvan pelastuslaitoksella hyvin. Se sai arvosanakseen 4,4/5.
Eniten parannettavaa löytyi kehityskeskustelujen säännöllisessä järjestämisessä. Tuloksia analysoidaan ja jatkotyöstetään syksyn aikana vielä tarkemmin. SV