Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes selvitti vuosina 2017–2018 ajan vaikutusta palovaroittimien toimintaan. Hankkeen loppuraportti löytyy Tukesin sivuilta.

Tukes on nyt aloittanut jatkohankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää mm. optisten palovaroittimien toimintaa suuremmalla otannalla sekä ajan vaikutusta äänenvoimakkuuteen. Hankkeen toteuttamista varten Tukes tarvitsee vanhoja palovaroittimia, joita pyydetään lahjoituksina.

Lahjoitettava palovaroitin voi olla lähellä käyttöikänsä loppua tai jo sen ylittänyt. Palovaroittimien käyttöikä on keskimäärin 10 vuotta. EN14604 -standardiin mukaisissa palovaroittimissa laitteen uusimisajankohta on merkitty palovaroittimen pohjaan.

Osallistu keräykseen

Jos sinulla on kotona tai vapaa-ajan asunnolla palovaroitin, jonka haluat lahjoittaa selvityshankkeeseen, toimita palovaroitin Palopäällystöliiton toimistolle (Iso Roobertinkatu 7 A 5, 00120 HELSINKI) 28.9.2019 mennessä. Palovaroittimen kantaa (kattoon kiinnitettävää osaa) ja paristoa ei välttämättä tarvitse toimittaa.

Palovaroittimesta toivotaan ilmoitettavan seuraavat tiedot, jotka voi kiinnittää esimerkiksi lapulla varoittimeen:

1. Onko varoitin ollut kotona vai vapaa-ajanasunnossa?

2. Missä varoitin on sijainnut (esim. katossa, seinässä, kaapin päällä)?

 

Palovaroittimen lahjoittaja vastaa itse uuden ja korvaavan palovaroittimen hankkimisesta sekä kiinnityksestä. Palovaroittimen lahjoittaminen selvityshankkeeseen ei saa vaarantaa lahjoittajan turvallisuutta!

Tukes toteuttaa hankkeen yhdessä Pelastusopiston, Sisäministeriön, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Suomen Palopäällystöliiton, Onnettomuustutkintakeskuksen, Nuohousalan Keskusliitto Ry:n sekä Finanssiala Ry:n kanssa. Hankkeen tuloksista on tarkoitus tiedottaa vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja Tukesissa hankkeesta antaa ylitarkastaja Karoliina Meurman, puh. 029 5052 651, karoliina.meurman@tukes.fi ja lisätietoja Palopäällystöliitossa palovaroittimien keräyksestä antaa koulutuspäällikkö Camilla Volanen, puh. 0440 340 2112, camilla.volanen@sppl.fi.