Kevään tultua tasapainoskoottereiden käyttökausi on jälleen alkanut. Tasapainoskootterit ovat sytyttäneet Suomessa useita tulipaloja muutaman viime vuoden aikana. Palot ovat useimmiten syttyneet laitetta ladattaessa. Tukes muistuttaa, ettei tasapainoskoottereita pidä jättää latautumaan ilman valvontaa. Laitteiden akut palavat syttyessään räjähdysmäisesti ja voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja.

Tasapainoskoottereissa käytetään suurikokoisia ja tehokkaita litiumioniakkuja. Ne palavat sytyttyään voimakkaasti, jopa räjähdysmäisesti, ja voivat olla hankalia sammuttaa. Litiuminioniakut ovat herkkiä vikaantumaan kolhuista ja iskuista, jolloin oikosulun ja sen aiheuttaman tulipalon vaara kasvaa.

Tuotteiden turvallisuudesta varmistuminen on niitä myyvien yritysten vastuulla. Viranomaiset eivät tarkasta tuotteita etukäteen, ja viranomaisten tekemä valvonta on pistokokeenomaista. Tukes on vuodesta 2016 tutkinut usean tasapainoskootterimallin turvallisuutta, eikä yhdenkään tutkituista laitteista todettu täyttävän turvallisuusvaatimuksia. Tukes on rajoittanut päätöksillään kyseisten tasapainoskoottereiden myyntiä ja markkinointia. Skootterimallien tiedot löytyvät Tukesin markkinavalvontarekisteristä.

Tänä vuonna tasapainoskoottereita valvotaan myös viranomaisten valvontaprojektissa. Traficom, Tukes ja Tulli selvittävät yhteistyössä maahantuotavien sähköisten kulkuneuvojen vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta. Lisäksi Tukes osallistuu EU:n markkinavalvontaviranomaisten yhteistyöprojektiin, jossa tasapainoskootterit ovat yksi tutkittavista laiteryhmistä.

Lataus on riskialttein vaihe

Alun perin vaatimustenmukainenkin tasapainoskootteri voi muuttua vaaralliseksi, jos se on saanut liian kovia kolhuja tai jos käyttöohjeita ei noudateta. Suurin osa riskeistä liittyy akun lataamiseen.

Huomioi tasapainoskootteria ladatessasi:

– Lataa tasapainoskootteria vain tuotteeseen tarkoitetulla laturilla.

– Irrota laite laturista, kun lataus on valmis.

– Jos tasapainoskootterissa tai laturissa näkyy vaurioitumisen merkkejä, tai jos tiedät niiden kolhiintuneen, älä käytä niitä.

– Lataa laitetta vain, kun paikalla on joku, joka voi reagoida mahdollisiin latauksen aikana ilmeneviin ongelmiin.

– Jos akku tai laite ylikuumenee, irrota laturin verkkojohto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

– Jos käyttöohjeissa ohjeistetaan estämään ajoittaisella latauksella akkujen tyhjäksi pääseminen pitkän säilytyksen aikana, noudata ohjeita. Aivan tyhjäksi päässeen akun elvyttäminen voi olla turvallisuusriski.

 

Yksityiskohtaisemmat ohjeet litiumioniakkujen turvalliseen käyttämiseen ja akkupalon sammuttamiseen löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

Jos epäilet tasapainoskootterin aiheuttavan vaaraa, ota yhteyttä tuotteen myyjään. Voit myös tehdä ilmoituksen Tukesiin.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Soili Huttunen, p. 029 5052 024, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Video: Tasapainoskootteri palaa räjähdysmäisesti

https://youtu.be/vPVCYILTBis