F2- ja F3-luokan ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltämiseen tähtäävä kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarjoaa julkisen ja kansalaiskeskustelun tueksi faktoja ilotuliteturvallisuudesta. Tukes valvoo ilotulitteiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, myöntää luvat ilotulitusnäytösten järjestäjille ja ilotulitteiden maahantuojille sekä kannustaa yrityksiä ja ilotulitteiden käyttäjiä vastuullisuuteen.

1. Yksityishenkilön ilotulitteiden käyttöä rajattu

Suomessa yksityishenkilöille sallitut ilotulitteet kuuluvat luokkiin F1, F2 ja F3. Nykyisen lain mukaan F2- ja F3-luokkiin kuuluvien ilotulitteiden käyttö on kuluttajille sallittua ilman erillistä lupaa uudenvuodenaatosta uudenvuoden yöhön 31.12. – 1.1. klo 18 – 02. Lisäksi pelastusviranomaiset voivat myöntää paikallisen luvan ilotulitteiden käyttöön esimerkiksi venetsialaisten aikaan elokuun lopussa.

F1-luokan ilotulitteita, joita ovat esimerkiksi tähtisadetikut, paukkuserpentiinit ja pienet suihkut, voi käyttää ympäri vuoden. Ilotulitteen luokan voi tarkastaa tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa olevasta numerosarjasta (xxxx-F1-xxxxxxxx).

2. Yksityiseen ilotulitteiden käyttöön tarvitaan pelastusviranomaisen lupa

Uudenvuoden ja venetsialaisten lisäksi yksityinen henkilö voi pelastusviranomaisen antamalla luvalla käyttää ilotulitteita yksityistilaisuudessa, kuten häissä tai syntymäpäiväjuhlissa.

Yksityisen henkilön pitää ilmoittaa ilotulitteiden käytöstä pelastusviranomaiselle vähintään 5 vuorokautta aiemmin. Pelastusviranomainen voi antaa rajoituksia tai kieltää ilotulituksen.

3. Ilotulitusnäytösten järjestämiseen vaaditaan Tukesin lupa

Kun ilotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityishenkilön järjestämässä yksityistilaisuudessa, kyseessä on ilotulitusnäytös. Ilotulitusnäytöksen järjestäjällä täytyy olla Tukesin lupa näytösten järjestämiseen. Näytöksen järjestäjän täytyy tehdä näytöksestä ilmoitus poliisille vähintään 14 vuorokautta ennen näytöstä.

Esimerkiksi kylän joulunavaus ja erilaisten yhdistysten järjestämät tilaisuudet luokitellaan ilotulitusnäytöksiksi, vaikka ilotulituksessa käytettäisiin vain kuluttajille sallittuja ilotulitteita.

Tukesin antama päätös on yrityskohtainen. Näytösilotulituksia tekeviä yrityksiä on Suomessa tällä hetkellä yhteensä kymmenen.

4. Ilotulitteiden käyttö voidaan kieltää tai rajoittaa

Pelastusviranomainen voi kieltää tai rajoittaa ilotulitteiden käytön uutenavuotena sekä venetsialaisten aikaan paikallisten olosuhteiden, tyypillisimmin kovan tuulen takia. Ilotulitteiden käyttökielto tehdään perustellusta syystä ja kieltoa on oman turvallisuuden takia noudatettava.

Monet pelastuslaitokset ovat rajoittaneet uudenvuoden ilotulittamista turvallisuussyistä: esimerkiksi ilotulitteiden käyttö keskusta-alueilla tai sellaisilla alueilla, joissa ne voivat aiheuttaa erityistä vaaraa, on monilla paikkakunnilla kielletty.

5. Ilotulitteet on kielletty alaikäisiltä

Alaikäisiltä ilotulitteiden käyttö on joka tilanteessa ja myös aikuisten seurassa kielletty. Ilotulitteiden myynti ja luovutus – mukaan lukien tähtisadetikut – alle 18-vuotiaille säädettiin kielletyksi vuonna 2009. Samalla alaikäisiltä kiellettiin ilotulitteiden hallussapito.

Vuodenvaihteessa 2018 – 2019 yhteensä 4 alaikäistä sai silmävammoja ilotulitteista. Heistä kaksi oli itse käsitellyt ilotulitetta ja kaksi oli sivustaseuraajia.

6. Suojalasit ovat ilotulitteen ampujalle pakolliset

Suojalasit ovat olleet pakolliset ilotulitteen ampujalle vuodesta 2009. Sen jälkeen ilotulitteesta johtuvat silmävammat ovat vähentyneet merkittävästi. Myös katsojien on hyvä käyttää suojalaseja, sillä väärään suuntaan lentäneet ilotulitteet ovat aiheuttaneet joka vuosi silmävammoja katsojille. Vuodenvaihteessa 2018 – 2019 silmävammoja saaneista 13 henkilöstä vain yksi oli käyttänyt suojalaseja. Loukkaantuneista 10 käytti ilotulitteita ja 3 oli katsojia.

7. Silmävammojen määrä pysynyt viime vuodet lähes samana

Vuodenvaihteessa 2018­ – 2019 ilotulitteet aiheuttivat 13 sairaalahoitoa vaatinutta silmävammaa. Kahtena edellisenä uutenavuotena määrä oli 12. Onnettomuuden syynä on useimmiten ilotulitteen räjähtäminen heti sytytettäessä, sen kaatuminen tai lentäminen väärään suuntaan. Silmävammojen määrä on pysynyt melko samana vuodesta 2013 lukien, lukuun ottamatta 31 vammaa vuodenvaihteessa 2015 – 2016.

Vuodenvaihteessa 2018 – 2019 pelastuslaitoksille tuli 60 hälytystehtävää tulipaloista, joiden syttymissyyksi arvioitiin ilotulitteet. Ilotulitteista aiheutuvia rakennuspaloja oli seitsemän. Palojen määrä on vähentynyt kolmena vuonna peräkkäin.
Ilotulitteiden käytön rajoitukset ovat vähentäneet mutta eivät poistaneet aiheutuvia silmävammoja ja tulipaloja. Ilotulittajat eivät aina lue käyttöohjeita. Ilotulitteilla tehdään myös ilkivaltaa esimerkiksi ampumalla niitä päin rakennuksia ja ihmisiä.

8. Ilotulitteiden turvallisuudesta vastaavat maahantuojat

Ilotulitteiden turvallisuudesta vastaavat maahantuojat. Tukes valvoo, että maahantuojien menettelyt ilotulitteiden laadun varmentamiseksi ovat riittävät ja testaa tuotteita riskiperusteisesti.

Viallisista tai väärin toimineista ilotulitteista kannattaa ilmoittaa maahantuojalle ja Tukesille. Tukesille ilmoituksen voi tehdä verkkolomakkeella.

Ilotulitteita myydään vuosittain maahantuojien arvion mukaan noin 30 miljoonaa kappaletta.

9. Ilotulituksesta aiheutuu ympäristölle hetkellinen kuormitus

Ilotulitteiden ampumisessa muodostuu aina savua ja pienhiukkasia. Ilotulitus saattaa tyynellä säällä paikallisesti ja hetkellisesti heikentää merkittävästi ilmanlaatua.

Ilotulitteista aiheutuu myös meluhaittaa. Ilotulitteita ampuvan tulisi huomioida alueella mahdollisesti olevat kotitalouseläimet eikä ampua ilotulitteita esimerkiksi lähellä hevostalleja.

10. Verkosta tilattavilla ilotulitteilla oltava hyväksytty luovutuspiste

Ilotulitteiden tilaaminen verkkokaupasta on sallittua, jos tuotteen tilaamisen yhteydessä pystyt valitsemaan myyntipisteen, josta tuotteen luovutus tapahtuu. Suomessa ilotulitteita saa luovuttaa ainoastaan pelastusviranomaisen hyväksymästä luovutuspisteestä. Ilotulitteiden toimitus postitse tai ovelta ovelle myynti on kielletty.

Ulkomaisista verkkokaupoista tilattavat tuotteet eivät välttämättä ole Suomessa kuluttajalle hyväksyttyjä eivätkä täytä ilotulitteelle asetettavia vaatimuksia. Siten ne ovat suuri riski käyttäjälle. Ulkomaisista verkkokaupoista ostaminen voi joissain tapauksissa tukea järjestäytynyttä rikollisuutta.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Nina Heikkilä, p. 029 5052 105 (tavoitettavissa 11.11.2019 alkaen)

Ryhmäpäällikkö Kurt Kokko, p. 029 5052 128

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tukes.fi