SM: Kansalaiset kokevat Suomen turvalliseksi

Sisäministeriö kertoo tiedotteessaan, että suurin osa suomalaisista pitää Suomea turvallisena maana. Ihmisten huolet ja pelot jakaantuvat sekä yhteiskunnallisiin että henkilökohtaisiin turvattomuutta tuottaviin asioihin. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös se,...