Pihojen kevätkunnostus on alkanut ja pelastuslaitokselle on tullut kyselyjä puutarhajätteen polttamisesta. Päijät-Hämeen jätehuoltolautakunnan alueen jätehuoltomääräykset ja Hartolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset kieltävät puutarhajäteen polttamisen asemakaava-alueilla siitä aiheutuvien savuhaittojen vuoksi. Asemakaava-alueen ulkopuolella poltto on sallittu. Lisätietoja määräysten sisällöistä saa kyseisiltä viranomaisilta.

Haja-asutusalueellakin on huomioitava, että poltosta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapurille. Pienistä avotulista ei tarvitse tehdä ilmoitusta, mutta kulotuksesta ja suurista, paljon savua tuottavista avotulista, on ilmoitettava pelastuslaitokselle. Ilmoituksen voi tehdä helpoiten pelastuslaitoksen nettilomakkeen kautta. Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muutoin ilmeinen, on puutarhajätteen poltto ehdottomasti kielletty.

Lisäohjeita puutarhajätteen poltosta

Lisätietoja: päivystävä palotarkastaja p. 0440-773 222