Sysmän asema valmistui ennätysajassa. Puhujat kiittelivät kaikkia projektissa mukana olleita. Kuva: Salla Virta

Sysmän uusi pelastusasema vihittiin käyttöön 6. marraskuuta. Asema on alueen valmiuspalokuntana työskentelevän Sysmän Vpk:n käytössä. Asemalla päivystää vuorokauden ympäri myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitoyksikkö. Uudet tilat vähentävät pelastajien altistumista haitallisille yhdisteille. Aseman erikoisuutena ovat sukupuolineutraalit tilat sekä seinälle sijoitettu Apua-puhelin.

”Uuden aseman kustannukset ovat noin 2,2 miljoonaa euroa. Tämän päälle tulee vielä irtaimisto, tekninen päällikkö Jarmo Saloranta Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.

Sysmän kunta omistaa pelastusaseman tilat, ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos on tiloissa vuokralla. Aseman pääurakoitsijana toimi Insinöörityö Hentinen.

Uudet, 719 neliön tilat on rakennettu puhdas paloasema -mallin mukaiseksi, ja ne pienentävät palomiesten altistumista haitallisille yhdisteille. Pitämällä puhtaat ja likaiset tilat sekä varusteet erillään toisistaan, pystytään vähentämään tulipalon tai harjoitusten jälkeistä altistusta. Tutkimusten mukaan suurin altistuminen tapahtuu huoltotoimenpiteissä.

Sysmän pelastusasemalla valmiuspalokuntana työskentelevä Sysmän Vpk on lähtövalmis hälytyksen sattuessa alle viidessä minuutissa. Hälytysosaston vahvuus on 44 henkilöä, ja pelastustoimella on tehtäviä Sysmän Vpk:n alueella vuosittain noin 150. Pelastuslaitoksen ensihoidon yksikkö päivystää asemalla vuorokauden ympäri. Tiloissa työskentelee ajoittain myös pelastustoiminnan osaston vakituinen työntekijä, ja siellä järjestetään harjoituksia sekä oppitunteja.

Sukupuolineutraalit tilat kokeiluun

Sysmän uuden pelastusaseman suunnittelu aloitettiin 2018, kun vieressä sijaitsevan 1970-luvulta peräisin olevan vanhan aseman kunto todettiin heikoksi ja kalliiksi korjata. Tilojen haluttiin tukevan yhteisöllisyyttä ja sukupuolineutraaliutta. Malli saatiin Ruotsin pelastustoimesta Attundan pelastusasemalta. Naisilla ja miehillä ei ole omia tilojaan vaan pukuhuone ja suihkut on suunniteltu niin, että niitä voivat käyttää kaikki säilyttäen yksityisyytensä. Asemalla esimerkiksi suihkut sijaitsevat yksittäisissä kopeissa. Myös pukuhuone on rajattu pienempiin koppeihin.

Ruotsissa huomattiin naispalomiesten vaihtavan työpaikkaa ja luopuvan työstään herkästi. Onnettomuustilanteiden purku tehtiin usein sauna- ja pukutiloissa heti tilanteen jälkeen, ja he kokivat jäävänsä jälkikeskusteluista ja yhteisöstä paitsi.

Apua-puhelin on sijoitettu Sysmän uuden pelastusaseman seinään. Kuva: Salla Virta

Asemalla Apua-puhelin ja sydäniskuri

Sysmän uuden pelastusaseman seinään sijoitetulla Apua-hätäpuhelimella saa hälytettyä apua, jos sähköt ovat poikki ja verkot alhaalla. Puhelin on osa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen poikkeustilanteisiin varautumista.

Aluepalopäällikkö Heikki Suomalainen kehottaa soittamaan aina ensisijaisesti 112-numeroon. Apua-puhelin tulee avuksi silloin, jos tavallinen puhelin ei toimikaan. Varajärjestelmät pitävät Apua-puhelimen toiminnassa.

Apua-puhelimessa on neljä nappia: ”Apua palokunta” tekee automaattisen asemakohtaisen palohälytyksen, ”Apua ambulanssi” hälyttää ensivasteryhmän sekä aktivoi ensihoidon ja ”Neuvonta”-napista saa tarvittaessa muuta neuvontaa.  Puhepainikkeella muodostuu puheyhteys Sysmän pelastusaseman yksikönjohtajaan ja puhujalla on mahdollisuus antaa onnettomuudesta lisätietoja.

Apua-puhelimia on Suomessa vasta muutamia, ja Päijät-Hämeessä kyseessä on ensimmäinen. Sysmän kokemukset ratkaisevat, hankitaanko Apua-puhelimia alueen muille paloasemille.

Aseman seinään, puhelimen viereen sijoitetaan myös helppokäyttöinen sydäniskuri, joka voi pelastaa sydänpysäyksen saaneen henkilön. Laitteessa on selkeät ohjeet, ja se on suunniteltu tavallisten ihmisten käytettäväksi. SV

Palotarkastaja Marko Kaihola tarkasti Sysmän uuden pelastusaseman tilat ennen käyttöönottoa. Kuva: Salla Virta

Aseman tilat on suunniteltu sukupuolineutraaliksi. Pukuhuoneessa on erillisiä pukeutumiskoppeja. Kuva: Salla Virta

Suihkut ovat ovien takana. Kuva: Salla Virta

Aseman urakoitsijana toimi Insinöörityö Hentinen. Kuva: Salla Virta