Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen ympäristökeskus SYKE:n ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tiedote

Isojen hallien ja maneesien ja erityisesti kuplahallien kattorakenteita on tarkkailtava nyt aktiivisesti, SYKE ja Tukes varoittavat. Lumikuorma on kasvanut nopeasti tavanomaista suuremmaksi Etelä-Suomessa. Hallien piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä maaston lumikuorman kasvaessa noin 100 kiloon neliömetrillä, kuplahallien osalta raja on vain 30 cm. Eteläisessä Suomessa kriittinen 100 kg/m2 lumikuorma on jo nyt paikoin saavutettu. Lapissa 100 kilon raja on ylitetty käsivarressa.Kuplahallit ovat rakenteeltaan suhteellisen heikkoja ja riskialttiita vahingoille ja romahdukselle jo 30 cm:n (50-60 kg/m2) lumikuormalla. Useita kuplahalleja on romahtanut jo viime päivien aikana. Hallien sulkemista on syytä harkita varotoimenpiteenä.

”Myös useita PVC-katteisia halleja on romahtanut tai vaurioitunut viime vuosina pienempienkin lumikuormien takia kuin mille rakenteet on suunniteltu. Syynä ovat yleensä olleet puutteet rakenteiden kokonaisjäykistyksen suunnittelussa. Tukes on alkanut selvittää näiden hallien turvallisuusriskejä”, kertoo ylitarkastaja Petri Kulmala Tukesista.

Kattojen rakennevirheitä voi löytyä PVC-hallien lisäksi mm. urheiluhalleista, suurista myymälöistä, ratsastusmaneeseista sekä teollisuusyritysten ja maatalouden tuotantorakennuksista.  

Lumikuorma tavanomaista suurempi Etelä-Suomessa 

Maaston lumikuorma on Etelä-Suomessa tavanomaista suurempi eli 80-100 kg/m2.  Keski-Suomessa lumikuorma on tavanomainen eli 50-80 kg/m2, ja pohjoisemmassa se on alle tavanomaisen eli 90-120 kg/m2. Lumikuorma ei juuri lisäänny lähipäivinä ja viikonlopun aikana. 

Hallien kattoja tarkkailtava ja lunta tarvittaessa poistettava 

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön rakenteiden kunnon ja lumikuorman seurannasta. Lunta kannattaa tiputtaa varsinkin riskikohteiksi luokitelluilta katoilta ennen kuin kuorma on lähellä sitä peruslumikuormaa, joille rakenteet on suunniteltu. 

”Suurten hallien ja maneesien omistajilla on lakisääteinen velvollisuus tarkkailla aktiivisesti lumikuormaa ja rakennuksen kantavien rakenteiden kuntoa. Tarvittaessa on huolehdittava lumen poistosta katoilta ammattilaisten avulla. Nyrkkisääntönä on, että suuren hallin katolla oleva 50 cm lumikerros pitää poistaa ja kuplahallien katoilta 20-30 cm kerros”, korostaa johtava hydrologi Bertel Vehviläinen SYKEstä.

Hallien katoilla olevan lumikuorman suurimmat riskit johtuvat nyt lumisateen ja kovan tuulen kinostavasta vaikutuksesta. Ongelmia voi tulla, jos lumi kinostuu yksittäiselle katolle tai sen osalle. Tuuli ja lumen kinostuminen ovat voimakkainta rannikkoalueella ja varsinkin kulmikkaita muotoja omaavien hallien katoilla. 

Pien- ja kerrostalot kestävät tyypillisesti hyvin paksunkin lumikerroksen 

Omakoti-, pari- ja rivitalot sekä kerrostalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta. Kiinteistön omistajien tulee kuitenkin varmistaa, ettei katolta pääse putoamaan lunta tai jäätä ihmisten päälle. Pien- ja kerrostalojen katoille ei ole syytä mennä ilman kunnollisia turvavarusteita, jotta ei vaaranna omaa eikä sivullisten turvallisuutta. 

Lisätietoja:
Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@syke.fi

Hydrologi Jari Uusikivi, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 718, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ylitarkastaja Petri Kulmala, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, p. 029 5052 741, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Linkkejä:
•    Lumitilanne (linkki sivulle: www.vesi.fi/lumitilanne
•    Lumikuorma ja kattorakenteet (pdf) (ympäristöministeriö 2018)