Savon Sanomat uutisoi 4.7.2018 tulityökoulutuksesta pääotsikolla ”Tulityökorttien koulutus olikin kelvoton”. Artikkeli tuo ilahduttavasti esille tulityökoulutuksen tärkeyttä yhteiskuntamme turvallisuudelle. Itse artikkelitekstissä selvitetään yksittäisen kouluttajan väärinkäytöksiä tulityökoulutuskonseptin sisällä. Otsikoinnin asettaessa tulityökoulutuksen yleisesti hieman negatiiviseen valoon, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK haluaa tarkentaa, mistä koulutuksessa on kyse.

Tulityökoulutuksella on Suomessa pitkät, 30-vuotiset perinteet. Tulityökoulutuksen tavoitteena on, että työntekijät ja luvan myöntäjät ymmärtävät tulitöihin liittyvät riskit sekä osaavat toteuttaa turvatoimet ennen työn aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen. Tulitöiden turvallisuuskoulutusta toteutetaan tänä päivänä lähes 1200 kouluttajan voimin ja SPEKin Turvallisuuskorttirekisterissä on jo yli 1,7 miljoonaa suomalaisen koulutusmallin mukaista koulutussuoritusta.

Polttava tarve tulityökoulutukseen on alun perin noussut turvallisuustaitovajeesta ja vakuutusyhtiöiden toiveesta vähentää suurpaloja. Tulitöiden turvallisuustutkinto ei siis ole lainsäädäntöasia, vaan perustuu vakuutusyhtiöiden suojeluohjeisiin.

Tulityökoulutuksella vankkaa turvallisuusosaamista tulityön ammattilaisille

Tulitöistä johtuvien suurpalojen määrä on Finanssialan suurpalotilastojen mukaan koulutusvaatimuksen voimassaolon aikana laskenut merkittävästi vajaasta 40 prosentista alle 5 prosenttiin kaikista suurpaloista. Vahingonkorvausten määrät puolestaan ovat laskeneet vajaasta 14 miljoonasta eurosta keskimäärin 2,5 miljoonaan euroon vuodessa. Suurpaloksi katsotaan tulipalo, jossa tuhoutuvan omaisuuden arvo on yli 200 000 euroa. Tulityökoulutuksen rinnalla on kehitetty palovaarattomia työmenetelmiä, mikä on osaltaan edistänyt tulityöturvallisuuden kehitystä.

Tulitöiden turvallisuuskoulutusta kehitetään yhteistyössä Pohjoismaiden palontorjuntaliittojen kesken. SPEKin myöntämä Tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti näissä maissa myönnetty kortti hyväksytään Suomessa. Tulityökoulutus on myös osa eurooppalaisten palontorjuntaliittojen yhteisön, CFPA-E:n, välistä koulutusyhteistyötä. Tulityön laadunvalvonta on todella tiukalla tasolla.

– Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö haluaa varmistaa, että tulityökoulutukset ovat luotettavia ja laadukkaita. Toivomme, että nykyiset kurssinjohtajat voivat olla ylpeitä omista koulutustaidoistaan sekä osaamisensa siirtämisestä työmaille tulitöiden turvallisuuden lisäämiseksi. Tämän vuoksi pidämme kiinni koulutusjärjestelmän laatuvaatimuksista, jotka ovat kaikkien eduksi ja yhteisiä kaikille kurssinjohtajille. Toki on mahdollista, että harvoissa, yksittäisissä tapauksissa kouluttajien taso ei olekaan laatuvaatimusten mukaista, mutta silloin reagoimme nopeasti. Jos koulutusten laadusta tingittäisiin, tulityöosaaminen rappeutuisi ja tulitöistä aiheutuvat suurpalot karkaisivat jälleen käsistä. Yhteiskunnalla ei varmastikaan olisi siihen varaa, SPEKin koulutuspäällikkö Heli Hätönen toteaa.

Tulityökortin myöntää turvallisuustutkinnon suorittaneille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, joka vastaa koulutusten laadunvalvonnasta ja kehittämisestä yhdessä valtakunnallisen tulityötoimikunnan kanssa. Tulityötoimikuntaan kuuluvat Rakennusliitto, Kattoliitto, Finanssiala, OP Vakuutus, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK.

Lisätietoja:

Heli Hätönen, koulutuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, p. 040 484 3822

Alkuperäinen uutinen on näkyvissä vain Savon Sanomien tilaajille. Asiasta uutisoi myös MTV.