Sisäministeriö tiedottaa:

Sisäministeriö on asettanut esiselvityshankkeen pelastuslain uudistamistarpeista. Tarkoituksena on selvittää ja arvioida pelastustoimen lainsäädännön muutostarpeet, jotka johtuvat muun muassa maakunnallisen pelastustoimen perustamisesta. Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi, ja pelastuslaki uudistetaan kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta.

Esiselvityksen tehtävänä on tuottaa arvio voimassa olevan pelastuslain nykytilasta ja toimivuudesta, pelastustoimen lainsäädännön kehittämistarpeista ja mahdollisista uusista sääntelytarpeista sekä tehdä muutostarpeita koskevat perustellut esitykset ja arviot esitysten vaikutuksista. Esiselvityksessä ei valmistella säädösmuutoksia, vaan mahdolliset lakimuutokset valmistellaan nyt kerättävän tiedon pohjalta erikseen asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa.

Hanke sovitetaan aikataulullisesti ja sisällöllisesti yhteen maakunnallisen pelastustoimen perustamista koskevan valmistelun kanssa. Esiselvityksen toimikausi päättyy vuoden 2020 lopussa.

Lisätietoja
lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö, p. 040 519 2105, mika.katto@intermin.fi

Lue lisää hankkeesta