Riskienhallintaosastolla julistetaan haettavaksi Riskienhallintapäällikön virka 1.1.2019 alkaen.

Riskienhallintapäällikön tehtäviin kuuluu johtaa ja kehittää riskienhallinnan tulosyksikön toimintaa, joita ovat mm. onnettomuuksien ehkäisy, turvallisuusviestintä, palotarkastustoiminta, kemikaalivalvonta ja palontutkinta.

Kelpoisuusvaatimuksena on teknisen alan insinöörin tutkinto tai tehtävään soveltuva turvallisuusalan tutkinto.

Lisäksi valittavalta henkilöltä edellytetään kokemusta pelastustoimen riskienhallintaan kuuluvista tehtävistä sekä johtamiskokemusta, yhteistyökykyä ja ihmissuhdetaitoja. Valittavalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva B-luokan ajokortti.

Palkka määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Työaika: Säännöllinen työaika on KVTES III luku 8 §:n mukainen toimistotyöaika.

Koeaika on neljä kuukautta.

Hakemukset: Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti

 

Hakuaika 3.8.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset opinto- ja työtodistuksista tai muu tarvittava selvitys hakijan virkakelpoisuudesta.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, ellei todistusta ole aiemmin esitetty.

Turvallisuusselvitys: Valitulta edellytetään suostumusta mahdollisen turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Kirjekuoreen merkintä: `Hakemus riskienhallintapäällikön virkaan´

Lisätietoja: Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen p. 0440 773100

 

 Lahti 20.7.2018

 Hallintopäällikkö Merja Saasmo