Päijät-Hämeen pelastuslaitos suoritti yhteistyössä poliisin ja aluehallintoviranomaisen kanssa ravintoloiden valvontaa 25.-26.9.2020. Pelastusviranomainen keskittyi valvonnassaan tarkastamaan poistumisreittien esteettömyyttä, poistumisopasteiden näkyvyyttä, alkusammutuskaluston kunnossapitoa sekä pelastussuunnitelman sisältöä.

Kaikkiaan tarkastus suoritettiin 19 ravintolaan, joista vain neljä ravintolaa selvisi ilman korjausmääräyksiä. Vaarallisten kemikaalien, yleensä nestekaasun, varastointi oli valvotuissa ravintoloissa säädösten mukaista. Eniten huomauttamista oli alkusammutuskaluston kunnossapidossa (8 ravintolaa) sekä pelastussuunnitelmissa (8 ravintolaa). Puutteita uloskäyntien opastuksessa löytyi neljästä ravintolasta ja lukittuja poistumisovia kolmesta ravintolasta.

Ilmanvaihdon puhdistukseen liittyvien pelastusalan säädösten kumoutuminen näkyi myös ravintoloiden keittiöiden kanavistojen puhdistuksen unohtamisena. Puhdistus kuuluu ns. omatoimiseen varautumiseen ja ravintolan tulee määritellä puhdistusväli puhdistustarpeen mukaisesti. Aiemmin puhdistus tuli suorittaa vuosittain; tarpeen mukaisesti suoritettuna puhdistusväli voi olla jopa tätä tiheämpi.

Korjausmääräykset kirjattiin palotarkastuspöytäkirjaan ja niiden toteuttamista valvotaan annetun määräajan jälkeen.

Lisätietoja: palotarkastaja Mika Loisa, mika.loisa@paijatha.fi, p. 0440-773 230.