Päijät-Hämeen jätelautakunta on muuttanut jätehuoltomääräyksiä. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2020.

Pelastuslaitoksen näkökulmasta oleellinen muutos on tulkinnassa puutarhajätteen poltosta. Uudet jätehuoltomääräykset kieltävät puutarhajätteen hävittämisen polttamalla sekä taajamissa että haja-asutusalueella. Kuivia oksia ja risuja saa kuitenkin käyttää esimerkiksi nuotion tai grillin polttoaineena, kun tarkoituksena ei ole jätteen hävittäminen vaan esimerkiksi makkaroiden paisto.

Päijät-Hämeessä jätehuoltolautakunnan aluetta ovat kaikki muut kunnat paitsi Hartola. Hartolassa puutarhajätteen polttaminen on kielletty kirkonkylän asemakaava-alueen asutuilla alueilla (ympäristönsuojelumääräykset).

Uusi pykälä: 15 § Jätteen polttaminen :

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Kielto ei koske seuraavia:

Kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien polttamista avopolttona nuotiossa tai grillissä. Poltettavan määrän tulee olla vähäinen, eikä tarkoituksena saa olla jätteen hävittäminen. Käsittelemätön puu on kyllästämätön, pinnoittamaton ja sitä ei ole maalattu eikä sisällä liima-aineita.

Kiinteistön tulipesissä kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien polttamista lämmityksen yhteydessä.

Kiinteistön tulipesissä paperin ja kartongin käyttämistä sytykkeenä lämmityksen yhteydessä.

Polttavia käymälöitä.

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Lisätietoja: Jätehuollon yhteystiedot https://www.phj.fi/kiinteiston-jatehuolto/jatehuollon-tehtavien-hoito-paijat-hameessa/