Tämän vuoden valvontatoimet pientalojen osalta on aloitettu 3600 omavalvontalomakkeen postituksella. Määrä on noin 10 % kunkin kunnan pientalokannasta.

Kiinteistön omistajalle tai haltijalle tulee omavalvontalomakkeen mukana pientalon paloturvallisuusopas, joka on otsikoitu yhtenevästi lomakkeessa esitettyjen kysymysten kanssa. Lomakkeen voi palauttaa pelastuslaitokselle joko postitse mukana olevan palautuskuoren avulla tai sähköisesti.

Palautuneiden lomakkeiden valvonnan suorittaa pelastuslaitoksen työvuorojen henkilöstö. Palomiehet ovat tarvittaessa yhteydessä lomakkeen täyttäjään, mikäli lomakkeesta ilmenee selvitettäviä asioita. Lomakkeen palauttamatta jättäneet kiinteistöt valvotaan palotarkastuskäynnin avulla.

Lisätietoja: paloinsinööri Ari Heikkinen p. 0440-773 132