Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa pientalojen valvontaa paloturvallisuuden itsearviointina. Tämän vuoden valvontatoimet pientalojen osalta on aloitettu 3700 paloturvallisuuden itsearviointilomakkeen postituksella. Määrä on noin 10 % kunkin kunnan pientalokannasta. Paloturvallisuuden itsearviointi korvaa viranomaisen suorittaman perinteisen palotarkastuskäynnin.

Kiinteistön omistajalle tai haltijalle tulee itsearviointilomakkeen mukana pientalon paloturvallisuusopas, jota voi käyttää lomakkeen täyttämisessä apuna. Lomakkeessa viitataan pientalon paloturvallisuusoppaan sivuihin. Lomakkeen voi palauttaa pelastuslaitokselle joko postitse mukana olevan palautuskuoren avulla tai sähköisesti.

Sähköisesti palautettaessa palautusosoite löytyy osoitteesta: www.itsearviointi.com/phpela Lomakkeen kirjaamisessa tarvittavan salasanan löydät saatekirjeestä. Rakennustunnuksen (PRT) ja ID-numeron löydät saatekirjeen oikeasta yläreunasta.

Mahdollisen tiedoissa olevan virheellisen omistajatiedon tai muun korjattavan tiedon voitte ilmoittaa itsearviointilomakkeen lisätietoja kohdassa.

Mikäli lomake jää palauttamatta, suorittaa pelastuslaitos kiinteistöön palotarkastuksen. Pelastusviranomainen valvoo myös asiakkaan palauttamia lomakkeita. Valvontaa tehdään puhelimitse, sähköpostitse, postitse tai tarkastuskäyntien avulla.

Lisätietoja: Päivystävä palotarkastaja p. 0440-773 222 tai riskienhallinta@phpela.fi. Päivystävään palotarkastajaan voi ottaa yhteyttä myös, mikäli haluaa lomakkeen sijaan palotarkastajan suorittamaan palotarkastuksen kiinteistössään.

Lisätietoa asumisen paloturvallisuudesta:
Asumisen paloturvallisuus
Asuinhuoneiston paloturvallisuusopas (pdf)