Tämän vuoden valvontatoimet pientalojen osalta on aloitettu 3700 omavalvontalomakkeen postituksella. Määrä on noin 10 % kunkin kunnan pientalokannasta.

Kiinteistön omistajalle tai haltijalle tulee omavalvontalomakkeen mukana pientalon paloturvallisuusopas, joka on otsikoitu yhtenevästi lomakkeessa esitettyjen kysymysten kanssa. Lomakkeen voi palauttaa pelastuslaitokselle joko postitse mukana olevan palautuskuoren avulla tai sähköisesti.

Sähköisesti palautettaessa palautusosoite löytyy osoitteesta:

https://omavalvontalomake.fi/phpela/

Lomakkeen kirjaamisessa tarvittavan salasanan löydät saatekirjeestä. Rakennustunnuksen (PRT) ja ID-numeron löydät saatekirjeen oikeasta yläreunasta.

Palautuneiden lomakkeiden valvonnan suorittaa pelastuslaitoksen työvuorojen henkilöstö. Palomiehet ovat tarvittaessa yhteydessä lomakkeen täyttäjään, mikäli lomakkeesta ilmenee selvitettäviä asioita.

Lisätietoja: paloinsinööri Raila Viljamaa p. 0440-773 223 tai raila.viljamaa@phpela.fi