Viran ensisijaisena toimintapaikkana on asema 60.
Kelpoisuusvaatimuksena on pelastusasetuksen nro 407/2011 6 §:n edellyttämä kelpoisuus. Valituilla tulee olla vähintään BC-luokan ajokortti. Lisäksi valitun tulee täyttää sisäministeriön pelastussukellusohjeen 48/2007 mukainen pelastussukelluskelpoisuus.

Palkka määräytyy teknisten sopimuksen mukaan. Koeaika on neljä kuukautta.

Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa:
pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä tosite voimassa olevasta, enintään vuoden vanhasta, hyväksytysti suoritetusta FireFit-testistä. Tarvittaessa jäljennökset opinto- ja työtodistuksista.

Hakuaika on 2.7.2020 klo 14:00 mennessä.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä voimassa oleva ajokortti. Hakijan tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen hankkimiseen sekä suostumus huumetestaukseen.

Valinnasta tiedotetaan sähköpostitse

Lahti 29.5.2020
pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio