3.1.2020

Viime vuonna tulipaloissa kuoli alustavien tietojen mukaan 49 ihmistä, 9 palokuolemaa miljoonaa asukasta kohti. Palokuolleista 15 oli naisia. Palokuolemista 42 oli tapaturmaisia.

Päijät-Hämeessä tapahtui viime vuonna yksi palokuolema, mikä oli vähiten vuoden 2007 jälkeen. Pelastusopiston tutkimusjohtaja Esa Kokin mukaan pelastuslaitosten palontutkintatyö on yksi merkityksellinen tekijä vähenemässä.

“Päijät-Hämeessä tehty hyvää työtä”, Kokki kommentoi Twitterissä.

Palokuolemien määrä on pysynyt valtakunnallisesti alhaisena. Jo vuoden 2018 palokuolemien määrä (51 kpl) oli tilastoidun historian alhaisin lukema. Palokuolemien määrää on saatu laskettua lainsäädännön ja pelastustoimen turvallisuusviestinnän avulla.

Vuoden 2019 aineistosta on havaittavissa pieniä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tahallaan sytytettyjen kuolonpalojen uhreja oli vähemmän kuin vuosi sitten (13 -> 6). Miesten määrä on vähentynyt (38 -> 34) ja naisten määrä vastaavasti lisääntynyt (13 -> 15). Useampiuhristen palojen määrä on lisääntynyt (2 -> 5).

Syttymissyistä savuke on edelleen yleisin syttymissyy (12 kpl). Tahallaan sytytettyjen palojen lisäksi sähkölaitteen vikaantumisesta aiheutui kuusi palokuolemaa.

Tiedot ovat peräisin pelastustoimen toimenpiderekisteristä ja perustuvat pelastuslaitosten palontutkintatietoihin. Palokuolemien lukumäärät ja tiedot tarkistetaan helmikuussa poliisin rekisteristä.

Lisätietoja: Pelastusopiston tutkimusjohtaja Esa Kokki, puh. 0295 453 409

Lähde: Pelastusopiston TKI-palveluiden mediatiedote