Palotarkastaja Lauri Vainikka ilotulitetarkastuksella. Kuva: Phpela

Ilotulitteiden ampujia koskee suojalasipakko, ja niitä suositellaan myös katsojille. Koronaepidemian vuoksi on tänä uutena vuotena hyvä huolehtia paitsi ilotulitteiden myös ihmisten turvaväleistä. Ilotulitteista johtuvat silmävammat ovat vähentyneet, mutta tulipalot lisääntyneet.

Ilotulitteiden myyntilupa on Päijät-Hämeessä myönnetty uuden vuoden ajaksi 38 myyntipaikkaan. Ilotulitemyynti on sallittua luvan saaneille 27.–31. joulukuuta 2020. Ilotulitemyyjien on tehtävä pelastuslaitokselle etukäteisilmoitus viimeistään kuukautta ennen myynnin aloittamista. Lupa edellyttää turvallisuusohjeiden noudattamista. Jos ongelmia havaitaan, voidaan myyntipiste sulkea. Tänä vuonna lupia haettiin viime vuotta vähemmän. Vuonna 2019 luvan saaneita myyntipaikkoja oli Päijät-Hämeessä 55.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos suorittaa 27.–31.12. välillä myyntipaikkojen valvonnan. Valvonta perustuu vuosittaiseen valvontasuunnitelmaan. Myyntipaikkojen tulee olla ilotulitesäädösten ja -ohjeiden mukaisia. Valvonnassa kiinnitetään huomiota esimerkiksi riittäviin ohjeistuksiin, sammutusvälineisiin ja turvalliseen varastointiin.

”Myyntipaikan tulee olla turvallinen, ja myynnin kuluttajille on sujuttava turvallisesti. Myynti alaikäisille on kielletty”, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

Valvontaa suorittavat palotarkastajat käyvät läpi myös ilotulitteiden myyntiin liittyvän säilytyksen. Oksanen kehottaa kuluttajia ostamaan ilotulitteet ostoskierroksensa lopuksi. Ilotulitteiden viemistä muihin liikkeisiin ei turvallisuussyistä suositella. Kotona ilotulitteet tulee säilyttää lasten ulottumattomissa ja erillään sähkölaitteista.

Muista, että kyse on räjähteistä

”Ilotulitteiden ampumisesta ei saa aiheutua vaaraa, ja siksi käyttöpaikka on valittava huolella”, palotarkastaja Tarja Asikainen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta huomauttaa.

Hän kehottaa lukemaan ilotulitteiden käyttöohjeet huolella ja noudattamaan turvaetäisyyksiä. Käsiteltäessä ilotulitteita kannattaa muistaa, että kyse on räjähteistä.

Koronaepidemian vuoksi on tänä uutena vuotena hyvä huolehtia paitsi ilotulitteiden myös ihmisten turvaväleistä sekä käyttää kasvomaskia, kun koolla on suurempi joukko ihmisiä.

Kaatumiselle herkät ilotulitteet tulee tukea ja suunnata pois ihmisistä, rakennuksista ja teistä.

”Suojalasien käyttöpakko koskee ilotulitteiden ampujia, ja niitä suositellaan myös katsojille. Lasit kannattaakin ostaa ilotulitteiden myyntipaikasta”, Asikainen vinkkaa.

Silmävammat vähentyneet, tulipalot lisääntyneet

Suojalasien yleistymisellä on ollut positiivinen vaikutus.

”Ilotulitteista aiheutuneet silmävammat ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosina. Syitä lienee patojen yleistyminen ja suojalasien käyttö”, palotarkastaja Ari Heikkinen arvioi.

Heikkisen mukaan viime vuoden vaihteessa 80 prosenttia silmävammoista sattui suojalaseja käyttämättömille henkilöille, joista kaikki eivät olleet täysi-ikäisiä.

”Sen sijaan ilotulitteiden käytöstä johtuneet tulipalot ovat olleet nousussa”, Heikkinen sanoo.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan viime vuonna silmävammoja ilotulitteista sai Suomessa viisi henkilöä. Vuonna 2019 kolmetoista, 2018 ja 2017 kaksitoista ja 2016 kaksikymmentäyhdeksän.

Pelastuslaitosten yhteisen Pronto-rekisterin mukaan ilotulitteet aiheuttivat viime uutena vuotena 99 tulipaloa, joista kuusi rakennuspaloa.

Ilotulitteiden käyttö sallittu uuden vuoden aattona klo 18-02

Ilotulitteiden käyttö on sallittua Päijät-Hämeen kunnissa uuden vuoden aattona 31.12. klo 18.00–1.1. klo 2.00 lukuun ottamatta Lahden keskustaa. Lahden keskustassa Mannerheiminkadun, Lahdenkadun, Hollolankadun ja Saimaankadun rajaaman alueen sisäpuolella on voimassa ilotulituskielto.

Kartta, johon on merkitty punaisella Lahden keskustassa Mannerheiminkadun, Lahdenkadun, Hollolankadun ja Saimaankadun rajaama alue, jonka sisäpuolella on voimassa ilotulituskielto.
Ilotulitteiden käyttö on Lahden keskusta-alueella kielletty. Kuva: Phpela

Poliisilla on oikeus langettaa sakko ilotulituskiellon rikkomisesta lain 390/2005 125 § (räjähdesäännösten rikkominen) perusteella.

Lisätietoja:

palotarkastaja Ari Heikkinen
0440 773 132, ari.heikkinen@paijatha.fi
Tavoitettavissa arkisin 23.12. (klo 9-15) asti ja joulun jälkeen 28.-31.12. (klo 9-15).

palotarkastaja Tarja Asikainen
0440 773 117, tarja.asikainen@paijatha.fi
Tavoitettavissa jouluviikolla 22.12. (klo 9-15) ja joulun jälkeen 28.-30.12. (klo 9-15).

riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen
0440 773 208, marjo.oksanen@paijatha.fi
Tavoitettavissa 21.12 ja 23.12. (varmimmin klo 9-15)

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sivuilla

Katso tarkemmat tilastot: Tukesin tilasto silmävammoista ja ilotulitteiden aiheuttamista tulipaloista