Kevät on ulkoilun ja puutarhatöiden aikaa. Pelastuslaitokselle kevät näyttäytyy usein ihmisten tulenkäsittelyn taitamattomuutena. Tänäkin vuonna on ollut jo useita kymmeniä nuotioista, oksien- ja risujenpoltosta ja muusta huolimattomuudesta lähteneitä ruohikko- ja maastopalojen sammutustehtäviä.

Pelastuslaki (379/2011, 6 §) kieltää avotulenteon Ilmatieteenlaitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Avotulenteko on kielletty myös, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta on kaikki sellainen, josta tuli voi levitä maapohjan tai kipinöinnin vuoksi
Pelastuslain mukaan avotulta on kaikki tulenkäyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan tai kipinöinnin vuoksi. Tiedottamisen ja ymmärtämisen helpottamiseksi asia on täsmennetty sisäministeriön ja pelastuslaitosten toimesta keväällä 2019 muotoon:

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu ainoastaan

  • rakennusten tulisijoissa sekä erityistä varovaisuutta noudattaen maapohjasta eristetyissä grilleissä, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi
  • hormillisissa, katetuissa tulentekopaikoissa

Pelastuslaitos ilmoittaa tämän säädöksen rikkomukset poliisille, joka voi pelastuslain 106 § mukaan tuomita niistä sakkorangaistuksen.

Rakennetut tulentekopaikatkaan eivät aina turvallisia

Rakennettu tulentekopaikkakin voi olla pelastuslain tarkoittama avotuli, ellei siitä lähtevää kipinöintiä ole estetty hormilla.

Pelastuslaitos toivoo, että turvalliseen tulenkäsittelyyn kiinnitettäisiin kunnissa huomiota, ja siitä tiedotettaisiin nuotiopaikkojen käyttäjille.Muun muassa Metsähallitus on ohjeistanut retkeilijöitä oheisella viestillä: Metsäpalovaroituksen aikana avotulenteko kaikilla alueilla kielletty. Avotulenteko on kielletty myös silloin, kun olosuhteet kuivuuden, kovan tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen. Edellä mainitut rajoitukset koskevat kaikkia avoimia tulentekopaikkoja. Metsäpalovaroituksenkin aikana tulen voi kuitenkin tehdä tupien ja keittokatosten hormillisiin tulisijoihin.

Tarkista Ilmatieteenlaitoksen varoitukset
Ilmatieteenlaitoksen varoitukset ja niiden ennusteet näkyvät verkkosivuilla: www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset.
Tälläkin hetkellä ruohikkopalovaroitus on voimassa kuivuudesta johtuen Päijät-Hämeessä.

Lisätietoja:
Marjo Oksanen, riskienhallintapäällikkö, 0440 773 208, marjo.oksanen@phpela.fi tai päivystävä palotarkastaja 0440-773 222

Tulenteko metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikaan. Kuva: Phpela