Päijät-Hämeen pelastuslaitos ottaa käyttöön uusia valvontakeinoja yritysten ja laitosten määräaikaiseen valvontaan. Poikkeusolojen tuomien muutosten vuoksi perinteisen palotarkastuskäynnin lisäksi valvontaa tehdään tänä vuonna osassa yrityksiä pelkästään asiakirjojen avulla.  Valvonnan keinoja on laajennettava, jotta saavutamme palvelutasossamme asetetut tavoitteet, kertoo riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen. Erilainen valvontatapa antaa toisaalta tarkastajalle enemmän aikaa esimerkiksi pelastussuunnitelman sisällön arviointiin, kun sen voi tehdä rauhassa oman työpöydän äärellä.

Asiakirjojen avulla suoritettava valvonta ei sovellu kaikille yrityksille ja palotarkastuskäyntejäkin tehdään tänä vuonna koronarajoitusten päätyttyä.

Pelastuslaitos valvoo vuosittain noin 1000 yrityksen ja laitoksen toimintaa. Pelastuslaitoksen valvonnalla tarkastetaan pelastus- ja kemikaaliturvallisuuslain säädösten noudattamista.

Lisätietoja: Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen, marjo.oksanen@paijatha.fi, p. 0440-773 208