Päijät-Hämeen pelastuslaitos huolehtii, että henkilöstö voi tehdä poikkeuksellisessa koronaepidemiatilanteessa työtään turvallisesti ja kansalaisten turvallisuus pystytään takaamaan. Alkuvuoden aikana ihmisen pelastamistehtäviä oli poikkeuksellisen paljon, hälytysten kokonaismäärä laski hieman. Henkilökunta on toistaiseksi välttynyt koronatartunnoilta.

Paloautot hälytysajossa.
Pelastuslaitos turvaa kansalaisten palvelut myös kriisi- ja poikkeusoloissa. Kuva: Salla Virta

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on tehnyt henkilöstönsä osalta koronapandemian aikana järjestelyjä, jotta mahdollinen henkilöstöön kuuluvan tartunta altistaisi mahdollisimman pienen työntekijäjoukon. Koronatartunnoilta on toistaiseksi vältytty. Pelastuslaitos on kriisi- ja valmiusorganisaatio, jonka palvelutuotannon on toimittava häiriöttä niin normaali-, häiriö- kuin poikkeusoloissa kansalaisten turvaamiseksi.

Asemilla on esimerkiksi hajautettu pelastustoiminnan ja ensihoidon työvuorotyötä tekevä henkilöstö erilaisilla tilaratkaisuilla keskinäisten kontaktien vähentämiseksi THL: n ohjeiden mukaisesti.

”Alueen suurimman pelastusaseman, Paavolan, pelastustoiminnan työvuoro on lisäksi jaettu toimimaan kahdessa osassa”, aluepalopäällikkö Jani Aaltonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.

Hajauttamisella pyritään estämään koko työvuoron yhtäaikainen karanteeniin asettaminen sekä suojaamaan henkilöstöä pienentämällä tartuntatodennäköisyyttä. Koko työvuoron karanteeni aiheuttaisi pelastustoimen palvelutuotannolle ja vuorovahvuuden ylläpidolle merkittäviä haasteita.

Myös sopimuspalokunnat ovat palokuntakohtaisesti tehneet toimenpiteitä kontaktien vähentämiseksi mahdollisuuksien mukaan.

Vuorot eivät kohtaa toisiaan

Pelastustoiminnan osasto työskentelee neljässä vuorossa, työvuoro kestää 24 tuntia. Työvuorojen vaihdot on ohjeistettu siten, etteivät tuleva ja lähtevä vuoro kohtaa toisiaan, jos se ei ole välttämätöntä.

Työvuorot ylläpitävät pelastustoiminnan kannalta välttämätöntä harjoitustoimintaa, mutta esimerkiksi pelastushenkilöstön yhteiset koulutukset, jotka kokoaisivat henkilöstöä eri asemilta ja vuoroista, on toistaiseksi peruttu. Aluepalopäällikkö Jani Aaltosen mukaan pelastuslaitos on organisoitu siten, että se toimii yhteiskunnan ja toimintaympäristön kaikissa tilanteissa.

Siivousta on tehostettu

Pelastusasemien siivousta on tehostettu ja henkilökuntaa ohjeistettu. Mahdollinen altistuminen huomioidaan myös tarvittaessa onnettomuustehtävissä ja onnettomuustehtävien jälkeisessä huoltotoiminnassa. Pelastusyksiköt ja niiden käytössä oleva välineistö puhdistetaan erillisten ohjeiden mukaisesti.

Päivätyöhenkilöstö on siirtynyt etätöihin, ja tästä johtuen siivousta on ollut mahdollista kohdentaa ja tehostaa erityisesti käytössä oleviin tiloihin.

Siivouksen tueksi ja vuorovaikutuksen vähentämiseksi tilojen käytöstä on annettu erilliset toimintaohjeet.

Sopimuspalokuntien valmius hyvä, harjoituksia etäyhteyksin

Sopimuspalokuntien valmiutta seurataan viikoittain. Sopimuspalokunnat ovat lopettaneet toiminnallisen viikkoharjoitustoimintansa altistumisten välttämiseksi, ja pelastuslaitoksen toteutusvastuulla olevat sopimuspalokuntakurssit on peruttu toukokuun loppuun saakka. Harjoituksia järjestetään etäyhteyksillä sekä toteutetaan itseopiskeluna.

Päijät-Hämeessä toimii 18 sopimuspalokuntaa, jotka osallistuvat sopimuksensa mukaisesti sammutus- ja pelastustoimintaan. Sopimuspalokuntien rooli on merkittävä etenkin niissä kunnissa, joissa ei toimi vakituista palokuntaa.

Sopimuspalokuntien hälytysosastojen toimintaa on pyritty ohjaamaan siten, ettei koko hälytysosastoa asetettaisi samaan aikaan karanteeniin tai koko hälytysosasto altistuisi yhtäaikaisesti koronavirustartunnalle.

Vahvuus pysynyt hyvänä, tehtävämäärissä muutoksia

Sekä vakituisten palokuntien että sopimuspalokuntien vahvuus on Päijät-Hämeessä tällä hetkellä hyvä. Pelastustehtävien määrä on alkuvuodesta hieman laskenut, mutta ihmisten pelastustehtäviä on ollut enemmän kuin aiempina vuosina. Tammi-maaliskuun aikana Päijät-Hämeen pelastuslaitos on pelastanut välittömästä vaarasta 17 henkilöä.

”Yksi syy tähän saattaa olla talven huono jäätilanne”, pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio arvelee.

Pelastuslaitoksen hälytystehtävissä tapahtuneen pelastetun omaisuuden arvo oli tammi-maaliskuussa noin 13,4 miljoonaa euroa. Luku koostuu pääosin rakennuspaloissa pelastustoiminnan ansiosta tuhoutumatta jääneen omaisuuden arvosta.

”Toimintavalmiusajat ovat pysyneet alkuvuonna hyvinä huolimatta epidemian vuoksi tehdyistä useista erikoisjärjestelyistä. Koronaepidemian aiheuttamat järjestelyt ja toimintavalmiuden ylläpitämisen vaatimat ylimääräiset lisätoimet aiheuttavat koko pelastustoiminnan henkilöstölle lisätöitä, joita tehdään jatkuvasti ja jotka eivät välttämättä näy ulkopuolisille”, Niemikallio kertoo.

Lisätietoja:
pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio, 0440 773 200, veli-pekka.niemikallio@paijatha.fi

Lue lisää:
Päijät-Hämeen pelastuslaitos toimii poikkeusoloissa
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on varautunut koronavirukseen
Kevään NouHätä-kilpailut peruttu, verkkomateriaaleja voi hyödyntää opetuksessa
Kemikaali- ja kattilalaitosten turvallisuudesta tulee huolehtia myös poikkeusoloissa
Turvallisuusviranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen leviämiseen