Pelastuslaitos lähestyy uudella kirjeellä niitä pientaloasukkaita, jotka eivät vielä ole palauttaneet alkuvuodesta lähetettyä itsearvointilomaketta. Itsearviointilomake lähetetään vuosittain 10 prosentille Päijät-Hämeen pientaloasukkaista. Kirje on tähän mennessä palautunut lähes 2700 kiinteistöstä, joka on 77 % tämän vuoden postitusmäärästä. Pientalojen valvontaväli on 10 vuotta.

Itsearviointimateriaalin avulla asukas arvioi oman kotinsa paloturvallisuutta ja havahtuu omatoimisesti korjaamaan mahdolliset turvallisuuteen vaikkuttavat puutteet. Palautetun lomakkeen avulla pelastuslaitos arvioi mahdollista erillistä palotarkastuksen tarvetta. Palautettujen lomakkeiden valvonta on parhaillaan käynnissä ja asukkaat ovatkin jo voineet saada pelastuslaitoksekselta lomakkeeseen liittyviä lisätietokyselyjä.

Asukkaan toimittama lomake on voinut palautua pelastuslaitokselle uusintakirjeen lähettämisen jälkeen. Tällöin muistutuskirje on aiheeton, eikä aiheuta toimenpiteitä.

Oman kodin paloturvallisuudesta saa lisätietoja: https://www.phpela.fi/asukkaille/asumisen-paloturvallisuus/

Lisätietoja: paloinsinööri Raila Viljamaa, raila.viljamaa@phpela.fi, p. 0440-773 223