Viran ensisijaisena toimintapaikkana on asema 50.

Kelpoisuusvaatimuksena on pelastusasetuksen nro 407/2011 6 §:n edellyttämä kelpoisuus. Valitulla tulee olla vähintään BC-luokan ajokortti. Lisäksi valitun tulee täyttää sisäministeriön pelastussukellusohjeen 48/2007 mukainen pelastussukelluskelpoisuus.

Palkka määräytyy teknisten sopimuksen mukaan.

Koeaika on neljä kuukautta.

Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa:

                   pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio

                   Päijät-Hämeen pelastuslaitos

                   Mannerheiminkatu 24

                   15100 Lahti

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä tosite voimassa olevasta, enintään vuoden vanhasta, hyväksytysti suoritetusta FireFit- testistä. Tarvittaessa jäljennökset opinto- ja työtodistuksista.

Hakuaika on 25.10.2021 klo 13:00 mennessä

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista antaa suostumus turvallisuusselvityksen hankkimiseen sekä suostumus huumetestaukseen ja esitettävä voimassa oleva ajokortti.

Lisäksi virkaan valitulla tulee olla voimassa vähintään Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän ensihoitokeskuksen perustason ensihoidon hoito-oikeudet.

Valinnasta tiedotetaan sähköpostitse