Riskienhallintaosastolla julistetaan haettavaksi Paloinsinöörin virka 1.1.2019 alkaen

 

Tehtävä kuvaus
Paloinsinöörinä pääset tekemään monipuolista onnettomuuksien ehkäisytyötä. Keskeisiä toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat mm. rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta, asiantuntijalausuntojen valmistelu, tarkastus- ja valvontatehtävät, asumisturvallisuuden kehittäminen sekä turvallisuusviestintä.

Toimialueena tulee olemaan koko Päijät-Hämeen alue. Viran ensisijainen toimipiste tulee olemaan Paavolan pelastusasema Lahdessa.

 

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opistotasoista rakennustekniikan tutkintoa ja B–luokan ajokorttia. Tehtävien hoito edellyttää lisäksi monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä esiintymis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan aiempi kokemus pelastustoimen valvontatehtävistä, rakenteellisesta paloturvallisuudesta ja suunnittelun ohjaamisesta tai suunnittelutehtävistä.

 

Palkka määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan.

 

Työaika
Säännöllinen työaika on KVTES III luku 7 §:n mukainen toimistotyöaika.

 

Koeaika on neljä kuukautta.

 

Hakemukset
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24
15100 Lahti

 

Hakuaika 12.10.2018 klo 15.00 mennessä.
Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset opinto- ja työtodistuksista tai muu tarvittava selvitys hakijan virkakelpoisuudesta. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulta edellytetään luotettavuutta ja valitusta tehdään hänen suostumuksellaan perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

 

Kirjekuoreen merkintä
`Hakemus paloinsinööri B virkaan´

 

Lisätietoja
Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen p. 0440 773 208

 

Lahti 24.9.2018
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen