Riskienhallintaosastolla julistetaan haettavaksi Paloinsinöörin virka 1.1.2019 alkaen


Tehtävä kuvaus
Paloinsinöörinä pääset tekemään monipuolista onnettomuuksien ehkäisytyötä. Keskeisiä toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat mm. rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta, asiantuntijalausuntojen valmistelu, tarkastus- ja valvontatehtävät, palontutkinnan kehittämistehtävät sekä turvallisuusviestintä. Paloinsinööri toimii palotarkastajien sekä koulutussuunnittelijan esimiehenä, joten hyvät johtamis- ja yhteistyötaidot ovat edellytyksenä viran hoitamiselle

Toimialueena tulee olemaan koko Päijät-Hämeen alue. Viran ensisijainen toimipiste tulee olemaan Paavolan pelastusasema Lahdessa.

 

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opistotasoista rakennustekniikan tutkintoa ja B–luokan ajokorttia. Tehtävien hoito edellyttää lisäksi monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä esiintymis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan aiempi kokemus pelastustoimen valvontatehtävistä, rakenteellisesta paloturvallisuudesta, suunnittelun ohjaamisesta tai suunnittelutehtävistä, palontutkinnasta ja esimiestehtävistä.

 

Palkka määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan.

 

Työaika
Säännöllinen työaika on KVTES III luku 7 §:n mukainen toimistotyöaika.

 

Koeaika on neljä kuukautta.

 

Hakemukset
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24
15100 Lahti

 

Hakuaika 12.10.2018 klo 15.00 mennessä.
Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset opinto- ja työtodistuksista tai muu tarvittava selvitys hakijan virkakelpoisuudesta. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulta edellytetään luotettavuutta ja valitusta tehdään hänen suostumuksellaan perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

 

Kirjekuoreen merkintä
"Hakemus paloinsinööri A virkaan"

 

Lisätietoja
Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen p. 0440 773 208

 

Lahti 24.9.2018
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen