Pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa heräsi huoli pakohuoneiden turvallisuudesta Suomessa Puolassa tapahtuneen pakohuoneen tulipalon jälkeen. Osa pelastuslaitoksista oli jo reagoinut asiaan ja tehnyt valvontakäyntejä omalla toiminta-alueellaan. Sisäministeriön, Tukesin ja pelastuslaitosten kesken sovittiin, että kaikki muutkin pelastuslaitokset kartoittavat alueellaan olevat pakohuoneet ja raportoivat tuloksistaan sisäministeriölle.

Päijät-Hämeessä pakohuoneiden määrä on kartoitettu ja niiden valvontakäynnit sovitaan lähiviikoille. 

_______________________________

Sisiäministeriön uutinen:

Sisäministeriö on pyytänyt pelastuslaitoksia kartoittamaan niin sanottujen pakohuoneiden poistumisturvallisuutta alueellaan. Pelastuslaitokset ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kartoittavat poistumisturvallisuutta yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Selvityksen taustalla on Puolassa tammikuun alussa pakohuoneessa tapahtunut tulipalo, jonka seurauksena kuoli 5 henkilöä.

Pakohuonepelit ovat kasvattaneet suosiotaan myös Suomessa. Suomessa on arviolta noin sata pakohuonetta. Pakohuoneissa ihmiset suljetaan lukittuun tilaan, josta he yrittävät päästä ulos erilaisten vihjeiden avulla 60 minuutissa.

Pelastuslaitoksien tehtävänä on valvoa, että toiminnanharjoittaja on varautunut hätätilanteisiin, poistumisreitit ovat kulkukelpoisia ja kulkureittien opastus on riittävä. Pakohuoneet ovat myös kuluttajapalvelu, jonka turvallisuutta Tukes valvoo.

– Suomessa ei ole syytä huoleen pakohuoneiden turvallisuudesta. Koska liiketoimintamalli on kohtuullisen uusi, pelastuslaitokset varmistavat nyt yhteistyössä Tukesin kanssa, että poistumisturvallisuuteen ei ole jäänyt harmaita alueita, erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen kertoo.

Kartoituksen tulokset julkaistaan helmikuun puolivälissä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen, sisäministeriö, p. 0295 488 436, jarkko.hayrinen@intermin.fi

ylitarkastaja Petteri Mustonen, Tukes, p. 0295 052 099, petteri.mustonen@tukes.fi