Pelastuslaitos siirtää valmiustoiminnan painopistettä tilanteen mukaan. Kuva: Salla Virta

Suomessa on otettu käyttöön poikkeukselliset toimet pandemiaksi laajenneen koronavirusepidemian torjunnassa. Pelastuslaitoksen arki jatkuu normaalisti siten, että kaikki pelastus- ja ensihoidon tehtävät hoidetaan. Tulevina viikkoina pelastustoimen tehtävät saattavat vähentyä ja ensihoidon tehtävät lisääntyä. Muuttuvassa tilanteessa pelastuslaitos toimii ennalta suunnitellulla tavalla valmiustoimintansa painopistettä siirtämällä kulloisenkin tarpeen mukaan. Henkilöstöllämme on monipuolisen koulutuksen vuoksi valmius toimia erityyppisissä tehtävissä. Palomiehet toimivat normaalioloissakin ensihoito- ja ensivastetyössä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskus päivittää tilannekuvaa jatkuvasti ja tukee sekä pelastuslaitoksen että tarvittaessa yhteistoimintaviranomaisten ja kuntien toimintaa poikkeusoloissa. Seuraamme myös valtakunnallista pelastustoimen tilannetta päivittäin yhdessä sisäministeriön pelastusosaston kanssa.

Myös henkilökunnan mahdollisissa karanteeni- ja sairaustapauksissa pystytään toimimaan ennalta suunnitellulla tavalla henkilökunnan työjärjestelyjä muuttamalla. Lomia tai ylimääräisiä vapaita ei poikkeustilanteessa myönnetä henkilöstöresurssien takaamiseksi. Pelastuslaitoksemme valmius on toistaiseksi normaali.

Alueemme sopimuspalokunnat toimivat niin ikään annettujen ohjeiden mukaisesti ja ylläpitävät Päijät-Hämeen pelastusvalmiutta. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen paloasemaverkosto on hyvin kriisinkestävä.

Hallinto, riskienhallinta ja muu asiantuntijatyötä tekevä henkilöstö on siirtynyt etätöihin. Koulutustoiminta ja paloasemavierailut on keskeytetty, ja niitä aikataulutetaan myöhemmin tehtäväksi. Turvallisuusviestinnässä keskitytään sosiaalisen median kautta tehtävään tiedottamiseen. Tarkastuskäyntejä siirretään myöhempään ajankohtaan, poikkeuksena rakennushankkeisiin liittyvät erityiset palotarkastukset, joita tehdään tarvittaessa edelleen. Valvonnassa on keskitytty asiakirjojen avulla tehtävään valvontaan. Riskienhallinnan henkilöstön tavoittaa sähköpostitse tai puhelimella normaaliin tapaan.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tukee toiminnallaan ja omalla ensihoidollaan hyvinvointikuntayhtymää. Samalla takaamme, että kuntalaisten arki jatkuu turvallisesti ja selviämme yhdessä haastavasta tilanteesta toisiamme tukien.

Jari Hyvärinen
pelastusjohtaja

Lisätietoja:
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen: 0440 773 100, jari.hyvarinen@paijatha.fi

Lue myös:
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on varautunut koronavirukseen
Kevään NouHätä-kilpailut peruttu, verkkomateriaaleja voi hyödyntää opetuksessa
Kemikaali- ja kattilalaitosten turvallisuudesta tulee huolehtia myös poikkeusoloissa
Turvallisuusviranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen leviämiseen