Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

”Uusi vuosi ei ole enää kaukana, minkä vuoksi päätimme lähestyä jo tässä vaiheessa ilotulitteiden myyjiä ja muistuttaa heitä ilmoituksen tekemisestä”, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on ohjeistanut alueen ilotulitemyyjiä ilotulitteiden varastoinnin vaatimista luvista. Kirje on lähetetty kaikille pelastuslaitoksen rekisterissä oleville myyjille, joilla on lupa varastoida ilotulitteita kaupan yhteydessä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella kaupan varastointia koskevat päätökset ovat voimassa päätöksessä todettuna aikana toistaiseksi, mikäli toiminta jatkuu ennallaan.

”Uusi vuosi ei ole enää kaukana, minkä vuoksi päätimme lähestyä jo tässä vaiheessa ilotulitteiden myyjiä ja muistuttaa heitä ilmoituksen tekemisestä”, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

llmoitus (laaja) ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä, jos kyseessä on uusi myyntipaikka, päätös on määräaikainen, myynnissä on ollut kaksi välivuotta tai varastoinnissa tapahtuu muita olennaisia muutoksia, kuten myyntipaikan tai kontin sijoituspaikan muutos tai ilotulitteiden luovutus verkkokaupan noutopisteestä. llmoitus tulee tehdä vähintään kuukausi ennen varastoinnin aloittamista.

Linkki laajaan ilmoituslomakkeeseen: https://www.pelastuslaitokset.fi/julkaisut/ilmoitus_ilotulitteet_laaja

Myös myynnin jatkamisesta tai keskeytyksestä tulee ilmoittaa

Jos ilotulitemyyntiä jatketaan aiempaan tapaan vuoden vaihteessa, tulee suppea ilmoitus tehdä viimeistään kuukausi ennen myynnin aloittamista. Myös myynnin keskeytyksestä tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle.

Linkki suppeaan ilmoituslomakkeeseen: https://pelastuslaitokset.fi/julkaisut/ilmoitus_ilotulitteet_suppea

Myynnin keskeyttämisestä tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen riskienhallinta@paijatha.fi marraskuun loppuun mennessä.

”llmoitus helpottaa vuoden vaihteen myyntipaikkojen valvonnan suunnittelua”, Marjo Oksanen kertoo.

Lisätietoja

palotarkastaja Ari Holopainen: O44O 773 567, ari.holopainen@paijatha.fi