Pelastuslaitos keskittyy harjoituksessa viranomaisyhteistyöhön, johtamistyöskentelyyn, riskikohteiden harjoitustoimintaan sekä onnettomuustilanneviestintään. Harjoituksen johtajana pelastuslaitoksella toimii pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio.

Päijät-Häme 20 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään 7.−11.9.2020. Harjoitusjoukot näkyvät erityisesti Lahden seudulla. Harjoituksen yhtenä keskeisenä teemana on viranomaisyhteistyö.

Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta harjoitukseen osallistuu pelastustoiminnan osaston ja ensihoidon osaston työntekijöitä. 9.9. mukana on myös alueen sopimuspalokuntia: Hartolan palokunta, Harjunalustan VPK, Pennalan VPK, Artjärven VPK sekä Renkomäen VPK.

Pelastuslaitos keskittyy harjoituksessa viranomaisyhteistyöhön, johtamistyöskentelyyn, riskikohteiden harjoitustoimintaan sekä onnettomuustilanneviestintään. Harjoituksen johtajana pelastuslaitoksella toimii pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio.

Pelastuslaitos harjoittelee ja kehittää harjoituksen yhteydessä häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtokeskustoimintaa, tilannekuvan luomista sekä tilanneraportointia.

Panssariprikaati johtaa koko harjoitusta ja järjestää sen ohessa kunnille ja muille alueen toimijoille viranomaispäivän, jossa käsitellään kuntien valmiuteen ja varautumiseen liittyviä asioita, viranomaisyhteistyötä sekä paikallispuolustusjärjestelyjä. Pelastuslaitoksen osiossa käydään läpi Päijät-Hämeen alueellinen riskiarvio sekä suojaväistöt ja evakuoinnit.

Päijät-Häme 20 on yksi Maavoimien kuudesta paikallispuolustusharjoituksesta, jotka järjestetään samanaikaisesti eri puolilla Suomea.

Harjoituksessa noudatetaan valtioneuvoston ja THL:n suosituksia käsi- ja yskimishygieniasta sekä suojaetäisyyksistä. Suojavarusteita käytetään tarvittaessa.

Lisätietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen osuudesta harjoituksessa:
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio: 0440 773 200

Lisätietoja harjoituksesta yleisesti:
Hämeen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Hannu Koivisto: 0299 484 100
Panssariprikaatin tiedottaja Kirsi Lehto: 0299 442414