Lahden joulukuussa aukeavalla Kehätiellä on kaksi pitkää tunnelia: Liipola ja Patomäki. Kuva: Väylävirasto

Päijät-Hämeen pelastuslaitos järjestää 17.9. −8.10.2020 välisellä ajalla torstaisin harjoituksia Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunneleissa. Harjoitukset alkavat pääsääntöisesti klo 13 iltapäivällä. Harjoitusten aikaan tunnelien läheisyydessä näkyy savua ja pelastuslaitoksen kalustoa. Savusta saattaa aiheutua lievää haittaa alueen asukkaille etenkin 1.10.

Harjoitusten aikaan alueella liikkuu pelastuslaitoksen kalustoa ja saattaa näkyä savua. Runsasta savua muodostuu etenkin Patomäen tunnelin tulipaloharjoituksessa 1.10.2020. Tällöin savusta saattaa aiheuttaa lievää haittaa lähialueiden asukkaille.

Tunnelit ovat uudentyyppinen riskikohde Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella. Niiden käyttöönotto edellyttää pelastuslaitoksen harjoituksia.

Harjoituksissa tutustutaan tunneleihin ja harjoitellaan liikennevälinepalossa, liikenneonnettomuudessa ja vaarallisten aineiden onnettomuudessa toimimista tunneliolosuhteissa. Ihmisten pelastautuminen tapahtuu onnettomuustilanteessa niin sanotun puhtaan tunnelin kautta eli tunnelista, jossa onnettomuutta ei ole. Tunnelista toiseen johtavat ovet on merkitty vihreällä värillä sekä valoilla.

Tunneleissa on sammutusvesijärjestelmät, minkä ansioista pelastustyöt saadaan tulipalotilanteessa nopeasti alkuun. Liipolan tunnelissa on lisäksi häiriöhavaintojärjestelmä, joka ilmoittaa poikkeavuuksista sekä molemmissa tunneleissa automaattinen paloilmoitusjärjestelmä. Tunneleista välitetään reaaliaikaista kuvaa Tampereen tieliikennekeskukseen.

Pelastuslaitos harjoittelee tunneleissa jatkossa vähintään kahden vuoden välein.

”Tiivis yhteistyö tieliikennekeskuksen kanssa on uusi asia”, vs. valmiusmestari Mika Nevalainen sanoo.

Tieliikennekeskus valvoo tunneleita kameravalvonnalla.

Kehätien rakennustyöt alkoivat keväällä 2018. Tavoiteaikataulun mukaan valtatie 12 avataan liikenteelle joulukuussa 2020. Viimeistelytöitä tehdään vielä 2021 ja viimeinen päällystekerros 2023.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusharjoitukset
Harjoitus 1 / Liipola (itäinen K-tunneli) tulipalo 17.9.2020
Harjoitus 2 / Liipola (läntinen T-tunneli) vaarallisten aineiden kuljetus (VAK) -onnettomuus 24.9.2020
Harjoitus 3 / Patomäki tulipalo 1.10.2020
Harjoitus 4 / Liipola (itäinen K-tunneli) liikenneonnettomuus 8.10.2020

Lisätietoa:
vs. valmiusmestari Mika Nevalainen
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
0440 773123