Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän ja valvontatoiminnan vuositilastot vuodelta 2017 ovat valmistuneet.

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 23 % alueemme asukkaista 436 tilaisuudessa. Mukaan mahtui niin pienten ryhmien koulutuksia kuin suuria yleisötapahtumiakin.

Turvallisuusviestintää kohdistettiin myös sosiaalisen median kanavien (Facebook ja Instagram) kuin myös internet-sivustojen kautta. Vuonna 2017 avattu Instagram-palvelu on kerännyt jo 985 seuraajaa. Pelastuslaitos julkaisi vuonna 2017 uusimman geokätkön Hollolan pelastusasemalle. Geokätköjenkin ajatuksena on antaa ohjausta ja neuvontaa turvallisuusasioihin.

Valvontatoiminta

Valvontatoiminnassa kirjattiin kaikkiaan 9664 suoritetta. Osa valvontasuoritteista on niin sanottua määräaikaisia valvontaa, joka kohdistetaan valvontakohteisiin riskiperusteisesti tietyin määräajoin. Osa valvonnasta on epäsäännöllistä valvontaa, jonka käynnistää esimerkiksi asiakkaan toimittama ilmoitus tai toisen viranomaisen pyyntö. Valvontaa tehdään perinteisesti palotarkastuskäynnillä, mutta myös asiakirjojen avulla.

""

 

Lisätietoja: riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen p. 0440-773 208, marjo.oksanen@paijatha.fi