Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto on hyväksynyt Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen vuosille 2021-2024 kokouksessaan 15.6.2020.  Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat, arvioitu niistä aiheutuvat riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöksessä on myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätöksen valmistelussa on kuultu alueen kuntia.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa pelastustoimesta Päijät-Hämeen maakunnan alueella 20.12.2002 allekirjoitetun ja myöhemmin päivitetyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Päijät-Hämeen pelastuslaitos toimii Päijät-Hämeen liiton alaisena liikelaitoksena. Päijät-Hämeen liittoa johtaa maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus.

Palvelutasopäätös 2021-2024