Auto sammutetaan ennen lavalle nostoa. Vesitiivis siirtolava varmistaa, ettei sähköauto syty uudelleen. Kuva: Marko Nieminen

Sähköautot ovat akustonsa vuoksi hankalia sammuttaa ja syttyvät helposti uudelleen. Vesitiivis siirtolava helpottaa sammuttamista. Apua voidaan tarvittaessa antaa myös naapurimaakuntiin.

Sähköautojen yleistyttyä myös sähköautopalot ovat mahdollisia. Sähköauton merkittävin tulipaloriski on auton akusto. Paloon johtava akun vioittuminen johtuu lähes aina ulkoisesta syystä, todennäköisimmin kolaroinnista tai muusta vastaavasta akustoon kohdistuneesta vahingosta.

Akkukennon vioittumisesta ja sitä seuraavan reaktion seurauksena voi aiheutua tulipalo, mikä pahimmillaan etenee ketjureaktion tavoin viereisiin kennoihin, kunnes lopulta koko akusto palaa.

”Perinteisillä sammutusmenetelmillä ei tällaista paloa saada sammutettua”, aluepalopäällikkö Jani Aaltonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

Sähköauto syttyy herkästi uudelleen

Sähköautopalon sammuttaminen on haasteellista. Tehokkain tapa sammuttaa sähköauto, on jäähdyttää auton akustoa vedellä. Perinteisen sammutusmenetelmän käyttäminen on haasteellista auton ja akun rakenteista johtuen ja vaikka palo saataisiin sammumaan, voivat akut syttyä uudelleen tuleen jopa vuorokauttakin myöhemmin. Päijät-Hämeen pelastuslaitos sai tästä kokemusta vuosi sitten keväällä.

Autoliikkeen pihassa Lahden Saksalassa latauksessa ollut sähköauto syttyi palamaan 30.3.2019. Sähköauton sammuttaminen osoittautui hankalaksi sammutustehtäväksi, ja se sitoi pelastuslaitoksen resursseja pitkäksi aikaa. Auto syttyi palamaan sammuttamisen jälkeen uudelleen kerta toisensa jälkeen.

Pelastuslaitoksella aloitettiin mietintä vastaavien tilanteiden hallitsemiseksi jatkossa. Sammutusmenetelmämietinnässä on huomioitu sammutustoiminnassa käytössä olevat mallit Hollannissa ja Tanskassa.

Veteen upotus varmin tapa sammuttaa sähköautopalo

Sähköauton akuston vioittuessa esimerkiksi kolaritilanteessa, akusto ei välttämättä syty heti. Syttyminen voi tapahtua pitkänkin ajan päästä akuston vioittumisesta seuraavien reaktioiden perusteella. Varmin tapa sähköautopalon sammuttamiseksi on upottaa auto veteen siten, että auton akusto peittyy vedellä, Aaltonen sanoo.

Vesitiivis siirtolava käyttöön pian

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on hankkinut käyttöönsä vesitiiviin siirtolavan. Siirtolavan käyttöönottovalmistelu ja -ohjeistus sammutustoiminnan tukemiseksi on valmisteilla.

Lava viedään sähköautopalon sattuessa onnettomuuskohteeseen, täytetään se tarvittavalla määrällä sammutusvettä ja nostetaan sähköauto lavalle. Ennen nostoa sähköauto on sammutettava. Auton nostaminen lavalle onnistuu samalla pelastuslaitoksen pelastusajoneuvolla, millä vesitiivis siirtolava viedään onnettomuuskohteeseen.

Vesitiivis siirtolava on lukittava, ja siinä on katto. Siirtolava on tarkoitus jättää onnettomuuskohteeseen seuraavaksi 48 tunniksi auto sisällään. Tämän hetken tietojen perusteella 48 tuntia pidetään turvarajana sähköautoakuston uudelleen syttymiselle. Määräajan umpeuduttua onnettomuusajoneuvo siirretään loppusijoituspaikkaan.

Sammutustoiminnassa käytettyä, siirtolavalla ollutta sammutusjätevettä käsitellään varmistetusti siten, että käsittelyssä käytetään vaarallisiin jätteisiin erikoistuneen yrityksen siirtokalustoa (imuauto) ja vastaanottotoimintaa.

Tukea naapuripelastuslaitoksille

Päijät-Hämeen pelastuslaitos varautuu tukemaan naapuripelastuslaitoksia sähköautopalotilanteissa nyt olemassa olevalla kalustollaan. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on käytössään vesitiiviin siirtolavan lisäksi raivauspelastusajoneuvo, jolla siirtolava on mahdollista siirtää kohteeseen. Pelastusajoneuvossa on riittävän nostokykyinen nostolaite sähköauton siirtämiseksi lavalle sekä pelastusajoneuvon käyttöön koulutettu ammattitaitoinen henkilöstö välittömässä toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden.

Lisätietoa aiheesta:
Jani Aaltonen, aluepalopäällikkö
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
0440 773 258, jani.aaltonen@paijatha.fi