Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan osastolla on haettavana kaksi ylipalomiehen virkaa. Virkojen ensisijaisina toimintapaikkoina ovat asemat 30 ja 60.

Kelpoisuusvaatimuksena on pelastusasetuksen nro 407/2011 6 §:n edellyttämä kelpoisuus. Valituilla tulee olla vähintään BC-luokan ajokortti. Lisäksi valittujen tulee täyttää sisäministeriön pelastussukellusohjeen 48/2007 mukainen pelastussukelluskelpoisuus.

Palkka määräytyy teknisten sopimuksen mukaan.
Koeaika on neljä kuukautta.

Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa: pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti.
Hakuaika päättyy 26.10.2020 klo 14:00.

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo sekä tosite voimassa olevasta, enintään vuoden vanhasta, hyväksytysti suoritetusta FireFit- testistä. Tarvittaessa jäljennökset opinto- ja työtodistuksista.

Virkaan valittujen on ennen viran vastaanottamista esitettävä voimassa oleva ajokortti. Hakijoiden tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen hankkimiseen sekä suostumus huumetestaukseen.

Valinnasta tiedotetaan sähköpostitse.