Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella pelastustoiminnan osastolla on haettavana ALUEPALOPÄÄLLIKÖN VIRKA.

Aluepalopäällikön ydintehtäviin kuuluu johtaa ja kehittää pelastustoimintaosaston koulutus- ja harjoitustoimintaa sekä vastata omista vastuualueistaan. Tehtävään liittyy pelastuslaitoksen päällikkövarallaolo.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään pelastusasetuksen nro 407/2011 6 §:n edellyttämä kelpoisuus sekä tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään johtamiskykyä, neuvottelutaitoja sekä kokemusta operatiivisen pelastustoiminnan päällystötehtävistä. Arvostamme alan laaja-alaista tuntemusta sekä aikaisempaa palvelusta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella. Valitulla tulee olla vähintään BC-luokan ajokortti.

Palkka määräytyy teknisten sopimuksen mukaan.
Työaika on KVTES III luku 8 §:n mukainen toimistotyöaika.
Koeaika on neljä kuukautta.

Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa:
Pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä tarvittavat jäljennökset opinto- ja työtodistuksista.

Hakuaika päättyy 29.10.2020 klo 14:00.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä voimassa oleva ajokortti sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, ellei ole käynyt laitoksemme työterveystarkastuksessa jo aiemmin. Hakijan tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen hankkimiseen sekä suostumus huumetestaukseen.

Valinnasta tiedotetaan sähköpostitse.

Lisätietoja:
pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 0440 773 100  
pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio 0440 773 200

Lahti 25.9.2020                         pelastusjohtaja Jari Hyvärinen