Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta kolmen lapsen kuolemaan johtaneesta vuokramökin palosta Kittilän Levillä 12.4.2019 on valmistunut. Palo sai alkunsa sähkötoimisesta lattialämmityksestä (Onnettomuustutkintakeskuksen tiedote 10.5.2019 linkkiAvautuu uuteen ikkunaan). Kaikki kolme yläkerrassa nukkunutta lasta kuolivat savukaasuihin. Alakerrassa nukkunut nuori heräsi palovaroittimeen ja pääsi ulos mökistä.

Onnettomuustutkintakeskus on tarkastellut tutkinnassaan vuokramökkitoiminnan turvallisuusvaatimuksia ja -käytäntöjä sekä sähköasennusten turvallisuutta.

Tutkinnan seurauksena Onnettomuustutkintakeskus antaa neljä turvallisuussuositusta paloturvallisuuden parantamiseksi vuokramökeissä:

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK laatii tiiviit ohjeet ja tarkistuslistan, jonka avulla asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa lyhytaikaiselle vuokralle tarjoava varmistaa ja osoittaa vuokranottajalle, miten turvallisuuden perusasioista on huolehdittu.

Palaneessa mökissä suurimmat paloturvallisuusongelmat olivat sähköasennusten virheet ja viat sekä puutteet palovaroittimissa. Mökissä olleet olivat vuokranneet mökin lyhytaikaisesti suoraan omistajalta. Samaa mökkiä vuokrattiin eri alustojen kautta. Ohjeet ja tarkastuslista pitäisi saada käyttöön kaikille merkittävimmille vuokranvälittäjille ja alustoille, sekä laajentaa käytäntöä Euroopan laajuiseksi, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori, Veli-Pekka Nurmi.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa toiseksi, että työ- ja elinkeinoministeriö ottaa majoitustoiminnan turvallisuusasiat huomioon jakamis- ja alustatalouden säädösvalmistelussa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Majoitusta tarjoavilla alustoilla tulee olla näkyvillä, miten asunnon tai vapaa-ajan asunnon turvallisuuden perusasioista on huolehdittu. Asiakkaan tulee myös saada tarvittavat turvallisuusohjeet.

Ulkopuoliselle tarjottavassa asunnossa pitää olla ainakin riittävä määrä toimivia palovaroittimia, kunnollinen varapoistumismahdollisuus nukkumistiloista sekä käsisammutin ja sammutuspeite. Kiinteistöstä pitää myös löytyä sähköasennusten käyttöönottopöytäkirja. Tarvittaessa dokumentin saa sähköurakoitsijalta. Lisäksi majoittujille pitää olla tarjolla riittävät tiedot turvalliseen asumiseen ja toimintaan onnettomuustilanteessa, lisää Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi.

Kolmanneksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja ympäristöministeriö kehittävät yhdessä menettelyt, joilla rakennushankkeen valvonnassa varmistetaan, että sähkötyöt ja asianmukaiset käyttöönottotarkastukset tekee pätevä urakoitsija.

Onnettomuustutkintakeskuksen neljäs suositus liittyy palovaroittimien toiminnan varmistamiseen.

Onnettomuustutkintakeskus toistaa Raahen rivitalopalon 2016 tutkinnassa annetun suosituksen perusteluineen:

Palovaroittimet ovat tärkeä osa turvallisuutta, mutta niiden toimintaan liittyy epävarmuustekijöitä, kuten huono huolto, väärä asennus, laitteen ikä tai pariston loppuminen tai jopa puuttuminen.

Tulipalon seuraukset olivat vakavat, koska palovaroittimet eivät herättäneet mökissä olleita ajoissa. Mökin palovaroittimien määrästä, sijainnista ja toimintakunnosta ei ole täyttä varmuutta. Nykyinen vaatimus yhdestä palovaroittimesta jokaista alkavaa asunnon 60 neliömetriä kohden ohjaa tilanteeseen, jossa varoittimia on usein liian vähän, toteaa tutkinnanjohtaja Kai Valonen.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että

Sisäministeriö huolehtii säädöksillä ja ohjeilla sekä eri sidosryhmien kanssa toteutettavalla turvallisuusviestinnällä siitä, että palovaroittimia asennetaan asuntoihin selvästi nykyistä minimivaatimusta enemmän: pääsääntöisesti kaikkiin asuinhuoneisiin ja poistumisreiteille.

Koska myös palovaroittimiin heräämiseen liittyy epävarmuustekijöitä, niiden määrän lisäämisen ohella tulisi edistää sarjaan kytkettävien palovaroittimien asentamista. Näin parannetaan todennäköisyyttä, että kaikki asunnossa olijat, erityisesti aikuiset, heräävät tulipalotililanteessa ajoissa, lisää tutkinnanjohtaja Kai Valonen.

Lisätiedot: Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, p. 0295 150 701, tutkinnanjohtaja Kai Valonen, p. 0295 150 707.