Öljysäiliöiden täyttöputkien vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa kannellisiin nokkavipuliittimiin kesään 2018 mennessä. Samalla on varmistuttava, että täytön yhteydessä säiliön paineen tasaajana toimiva ilmaputki on esteetön. Öljylämmityslaitteistojen kunto on kiinteistön omistajan vastuulla.

Lämmitysöljyä toimittavat öljy-yhtiöt edellyttävät, että ennen 1985 asennettujen öljysäiliöiden täyttöliittimet vaihdetaan standardin mukaisiin nokkavipuliittimiin 30.6.2018 mennessä.

Tukesin verkkosivuilla on luettavissa Tukesin lehdistötiedote ja öljy-yhtiöiden tiedote: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/3Painelaitteet/Onhan-oljysailiosi-tayttoliitin-nykyvaatimusten-mukainen-nokkavipuliitin/

 

Lisätietoja: palotarkastaja Tarja Asikainen, puh. 0440-773 117 tarja.asikainen@paijatha.fi