Pelastuslain nuohousta koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019. Päijät-Hämeessä osa piirinuohoojista on irtisanonut sopimuksensa päättymään jo vuoden lopulla, joten osa piirinuohousalueista siirtyy jo heti vuoden alusta vapaaseen tarjontaan.

Alueet, joissa on voimassa piirinuohoussopimukset 30.6.2019 saakka:

Hollolan luoteinen nuohouspiiri (Sairakkala, Kirkonkylä, Mansikivi, Pyhäniemi, Uskila), Hollolan Hämeenkosken piiri,  Lahti, Orimattilan III-piiri (Artjärvi) ja Sysmän pohjoinen nuohouspiiri.

Piirinuohoussopimuksen voimassa ollessa noudatetaan pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistamia nuohoushintoja.

Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Lisätietoja: päivystävä palotarkastaja p. 0440-773 222.