Kiinteistön omistajille tarjotaan maksutta hormien tarkastuksia ja kalliita hormikorjauksia. Liian nopeasti tehtyihin tarkastuksiin ja pikasta vastausta vaativiin korjaustarjouksiin kannattaa kuitenkin suhtautua varauksella. Hormin korjaustarve kannattaa arvioittaa oman alueen nuohoojalla. Lisäksi tarjous korjauksesta on syytä pyytää aina useammalta urakoitsijalta.

Pelastusviranomainen ei tee hormitarkastuksia tai niiden korjauksia. Pelastusviranomainen liikkuu virkapuvussa ja hänellä on aina mukanaan viranomaiskortti, josta hänet voi tunnistaa.

Alueen piirinuohoojan yhteystiedot voi tarkistaa pelastuslaitoksen internet-sivuilta www.phpela.fi-asukkaille-nuohous. Nuohoojalla on velvollisuus ilmoittaa kiinteistön omistajalle havaitsemistaan vioista hormissa tai tulisijassa.

 

Lisätietoja: riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen p. 0440-773 208.