Valtakunnalliseen, 8-luokkalaisille suunnattuun NouHätä!-pelastustaitokampanjaan on ilmoittautunut ennätysmäärä kouluja, kaikkiaan 566. Kampanjan kautta turvallisuusopetusta saa tänä vuonna yli 47 000 yläkoululaista.

NouHätä!-kampanjan tavoitteena on lisätä nuorten valmiuksia ennakoida ja estää vaaratilanteita. Nuoret oppivat myös taitoja toimia onnettomuustilanteissa oikein. Monet onnettomuudet voi estää itse, jos huomaa vaaranpaikat ja tietää, miten parantaa turvallisuutta.

”Tärkeää on, että kaikki nuoret oppisivat sellaisia tietoja ja taitoja, jotka ovat merkityksellisiä heidän oman elämänsä turvallisuuden kannalta. Tähän pääsemiseksi tarvitaan aktiivista yhteistyötä sekä valtakunnallisella tasolla eri toimijoiden kesken, että paikallisesti eri viranomaisten kesken”, NouHätä! – kampanjan suojelija sisäministeri Maria Ohisalo toteaa.

Kampanjaan ilmoittautuneet koulut saavat käyttöönsä sähköisen oppimateriaalin, jonka avulla he voivat toteuttaa opetuksen itse tai pyytää apua pelastuslaitoksilta.

NouHätä!-kampanjassa oppii:

• huomaamaan tapaturma- ja palovaaroja
• miten tapaturmia voi estää sattumasta
• yleisimmät tulipalojen syttymissyyt ja miten voi parantaa kodin paloturvallisuutta
• tulella leikittelyn vaarat ja sytyttäjälle koituvat vastuut
• jokaisen auttamisvelvollisuus hätätilanteissa
• ensitoimet tulipalon, liikenneonnettomuuden, tapaturman, sairaus kohtauksen tai muun onnettomuuden sattuessa
• hätäilmoitus 112
• jokamiehen hätäensiaputaidot
• tulipalon alun sammuttaminen
• yleinen vaaramerkki ja varautuminen poikkeustilanteisiin

NouHätä-mestaruudesta kisataan huhtikuussa,
viime vuoden voitto meni Orimattilaan

Osa kouluista osallistuu myös kampanjaan liittyvään kilpailuun. Alkukarsinnat pidetään kunnissa maaliskuun puoliväliin mennessä. Lahden alkukarsinnoissa kisaavat 6.3. Salpausselän koulu, Lahden yhteiskoulu, Lahden kristillinen koulu, Kärpäsen peruskoulu, Kivimaan peruskoulu, Tiirismaan peruskoulu ja Kukkasen peruskoulu.

Päijät-Hämeen mestaruus ratkeaa Aitoossa 2. huhtikuuta, jossa kilpailevat Hartolan, Sysmän, Lahden, Heinolan ja Hollolan koulujen parhaimmat joukkueet.  Aluekilpailun voittajajoukkue lähtee loppukilpailuun Kuopioon 23.4.

Viime vuonna NouHätä-mestaruuden voitti Jokivarren koulu Orimattilasta. Voittajajoukkueessa kilpailivat Helmi Salo, Julia Heinänen ja Eveliina Koskinen.

Kampanjan järjestävät pelastuslaitokset ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK yhteistyössä sisäministeriön, Opetushallituksen, Pelastusopiston, pelastusliittojen ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Kampanjan rahoittaa Palosuojelurahasto.

Lisätietoa:

koulutussuunnittelija Jarmo Kouhia, 0440 773 207, jarmo.kouhia@paijatha.fi
NouHätä!-kampanjan koordinaattori Elias Kivelä, SPEK, 040 512 0055, elias.kivela@spek.fi
nouhata.fi/
spek.fi/nuorten-turvallisuustaitojen-parantaminen-riippuu-aikuisista/

Päijät-Hämeestä mukana olevat koulut 2020:

Salpausselän koulu, Lahden yhteiskoulu, Lahden kristillinen koulu, Kärpänen, Kivimaan peruskoulu, Lyseonmäen koulu, Padasjoen yhtenäiskoulu, Launeen peruskoulu, Tiirismaan koulu, Sysmän Yhtenäiskoulu, Kukkasen peruskoulu, Heinsuon koulu, Salpakankaan koulu, Lahden Rudolf Steiner -koulu, Hartolan Yhtenäiskoulu, Svenska skolan i Lahtis, Mukkulan koulu ja Vääksyn Yhteiskoulu.