Metallivuoraus ja nopea pelastustoiminta estivät tulen etenemisen liikekiinteistön rakenteisiin. Palon syttymissyytä tutkitaan.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos sai 15.4. klo 10.49 hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta, joka laajennettiin saatujen lisätietojen perusteella suureksi rakennuspaloksi. Lahdessa Ajokadulla Launeen Prisman katolla olevassa aurinkosähköjärjestelmässä oli syttynyt tulipalo. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle katolla näkyi liekkejä ja tummaa savua.

Tuli ei päässyt pelastuslaitoksen nopean toiminnan ja katon metallivuorauksen ansioista etenemään seinärakenteisiin. Kiinteistön tyhjennys aloitettiin välittömästi. Palossa oli ainekset vakavampaankin onnettomuuteen.

”Koko kiinteistö tyhjennettiin”, päivystä palomestari Harri Paukkunen kertoo.

”Aurinkosähköjärjestelmässä on isoja turvakytkinrasioita rinnatusten. Puolet turvakytkinrasioista ja kaapelia näytti palaneen. Varsinaiset aurinkopaneelit eivät näyttäneet vaurioituneen palossa”, päivystävä palomestari Harri Paukkunen arvioi.

Palo saatiin sammumaan nopeasti. Pelastuslaitoksen yksikkö jäi paikalle tekemään jälkisammutustarkastuksia ja varmistustehtäviä. Kuumuus vaurioitti seinää. Jos tuli olisi päässyt leviämään rakenteisiin, olisivat vahingot olleet merkittävästi suuremmat, päivystävä palomestari toteaa.

Pelastuslaitoksen palontutkinta tutkii palon syttymissyytä.

Aurinkosähkökohteet onnettomuustilanteessa vaativia

Palomiehiltä vaaditaan korkeaa ammattitaitoa tilanteessa, jossa tulipalo on aurinkosähkökiinteistössä. Pelastushenkilöstö ei välttämättä onnettomuustilanteessa tiedä, miten aurinkosähköjärjestelmän kaapelointi rakennuksessa kulkee, eikä aurinkopaneeleita saada täysin virrattomaksi. Sähköiskun vaara tulee huomioida sammutustehtävissä.

”Suojaetäisyyden on oltava sammutustilanteessa riittävä”, päivystävä palomestari Harri Paukkunen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

Pelastuslaitos suorittaa säännöllisesti suurempien aurinkosähköjärjestelmien tarkastuksia, ja pelastushenkilöstö tekee niihin myös kohdevierailuja, jotta toiminta mahdollisessa onnettomuudessa olisi mahdollisimman sujuvaa. Niistä kiinteistöistä, joissa on automaattinen paloilmoitin tai sammutinlaitteisto, on apuna myös kohdekortti.

Aurinkosähköön liittyvät tehtävät ovat kasvussa. Vuonna 2018 niitä tilastoitiin Suomessa kahdeksan (Pronto-tilasto 2019).

Paloinsinööri Raila Viljamaa Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta muistuttaa, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksessa on tärkeää huomioida huolto- ja pelastusreitit. Järjestelmät vaativat myös säännöllistä puhdistusta ja huoltoa.

Lisätietoja: päivystävä palomestari Lahti 0440 773 210