Nuohooja valmistelee takan nuohousta.
Asuinrakennukset on nuohottava kerran vuodessa. Kuva: Raila Viljamaa/Phpela

Piirinuohousjärjestelmä päättyi, ja sen myötä nuohous ja sen hinnat vapautuivat heinäkuussa 2019. Nuohousvelvoite on kuitenkin edelleen olemassa. Rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että nuohous suoritetaan säädetyin välein. Asuinrakennukset on nuohottava vähintään kerran vuodessa, kesämökit kolmen vuoden välein. Pelastusviranomainen valvoo nuohousvelvoitteen toteutumista mm. palotarkastusten yhteydessä ja asukkaan täyttämän itsearviointilomakkeen avulla.

Nuohoustyö on kuluttajapalvelu, jossa nuohoojan on noudatettava hyvää nuohoustapaaja, ja työn tulee täyttää pelastuslaissa säädetyt nuohoustyön sisältöä koskevat vaatimukset. Kuluttaja-asiamies on antanut linjaratkaisun nuohouspalveluiden markkinoinnista:
Piirinuohousjärjestelmä päättyi – kuluttaja-asiamies linjasi nuohouspalveluiden markkinointia

Lisätietoja nuohouksesta
Päijät-Hämeen pelastuslaitos: https://www.phpela.fi/asukkaille/nuohous/
Kilpailu- ja kuluttajavirasto: https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/nuohous/