Ilmatieteen laitos on antanut metsäpalovaroituksen Päijät-Hämeen maakuntaan. Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana on avotulen sytyttäminen kielletty.

Avotulentekokielto perustuu pelastuslain 6 §:ään, jonka mukaan: Nuotiota tai avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Tarvittaessa myös pelastuslaitos voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi.

Lisätietoja: päivystävä palotarkastaja p. 0440-773 222