Kaksikymmentä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiestä valmistui joulukuussa perustason ensihoitajaksi. He suorittivat 1,5-vuotiset opintonsa työn ohessa oppisopimuskoulutuksena koulutuskeskus Salpauksessa.

Valmistuneet Marko Tila, Tommi Litmanen, Lauri Saari, Niklas Lehmuskoski, Teemu Haverinen, Tommi Kittelä, Arttu Hätönen, Turo Pääkkönen, Markus Lamberg, Jyri Rautavirta, Olli Riikonen, Kimmo Kostiander, Janne Talvitie ja Janne Lehtovirta. Kuvasta puuttuvat Ilkka Salonen, Niko Peltola, Juho Suni, Juuso Hippeläinen, Jesse Hildén ja Jouni Martinmäki. Toni Matikainen jatkaa opintoja kriisinhallintatehtävistä palattuaan.

Valmistuneilla oli jo aiemman pelastajatutkinnon perusteella oikeus työskennellä ensihoidossa. Perustason ensihoitaja, lähihoitaja -tutkinto tuo kuitenkin lisää ymmärrystä terveydenhuollon kokonaisuudesta ja hoitoketjuista. Pelastajien työssä tulee hyvin monenlaisia tehtäviä vastaan, ja koulutuksella pystytään vastaamaan tilanteisiin entistä paremmin.

”Elinikäinen oppiminen ei koskaan mene hukkaan. Kouluttautuminen tuo uusia mahdollisuuksia”, pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio sanoi valmistujaisjuhlassa Paavolan pelastusasemalla.

”Olkaa ylpeitä uudesta nimikkeestänne ja menkää kohtaamaan ikäihmisiä”, lehtori Susanna Konttila koulutuskeskus Salpauksesta kehotti.

Työelämäasiantuntija Ritva Koskinen kiitteli pelastuslaitosta opintojen tukemisesta. Oppisopimuskoulutuksen onnistumiseen vaaditaan opiskelijan, oppilaitoksen ja työnantajan sujuva yhteistyö.

”Yhteistyö on ollut ainutlaatuista.”

Ymmärrys hoitoketjuista kasvoi

Nastolan pelastusasemalla palomiehinä työskentelevät Jyri Rautavirta ja Arttu Hätönen olivat tyytyväisiä opintoihinsa.

”Opiskelu toi tietoutta hoitoketjusta ja siitä, mitä potilaalle tapahtuu sen jälkeen, kun hänet on viety Akuuttiin”, Hätönen havainnollistaa.

Taustatieto auttaa hänen mukaansa pelastajan työn tekemisessä ja asiakaspalvelussa. On helpompi ymmärtää, mikä esimerkiksi kotihoidossa on johtanut hätäkeskussoittoon.

Rautavirta sanoo opintojen sujuneen mukavasti työn ohessa. Hän kiittelee pelastuslaitoksen tukea ja joustoa vuoronvaihdoissa. Rautavirta teki harjoitteluja muun muassa Asikkalan terveyskeskuksessa, vanhainkodissa ja kotihoidossa.

”Etenkin terveyskeskusharjoittelussa sai rutiinia perustoimenpiteisiin.”

Pelastuslaitoksilla työskentelevät ensihoitajat toimivat opiskelijoiden ohjaajina talon omissa harjoitteluissa, ja heidän apunsa olikin merkittävä, ensihoitoesimies Erkki Koho kertoo. Ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola pitää koulutuksen tärkeimpänä antina palomiesten kasvanutta ymmärrystä terveydenhuollon palvelurakenteesta sekä harjoittelun tuomaa varmuutta erilaisiin toimenpiteisiin.

”Potilailla on entistä monimutkaisempia lääkityksiä ja sairauksia. Laajempi ymmärrys auttaa hoitotilanteissa”, Eskola kuvaa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiehille räätälöity oppisopimuskoulutus saa jatkoa, ja uusi ryhmä aloittaa perustason ensihoitajaopintonsa tammikuussa 2020.

Teksti ja kuvat: Salla Virta