Kevät lähestyy ja risut, puutarhat ja metsiköt alkavat kuivua. Puutarhajätteen poltto on kielletty Päijät-Hämeen kuntien asemakaava-alueilla siitä aiheutuvien savuhaittojen vuoksi.

Asemakaava-alueen ulkopuolella pienimuotoinen poltto on sallittu.

• Poltosta ei saa aiheutua naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.
• Pienimuotoisesta poltosta, josta ei aiheudu merkittävästi savua, ei tarvitse tehdä ilmoitusta pelastuslaitokselle.

Kulotuksesta ja suurista avotulista on aina tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle internet-sivujen sähköisen lomakkeen kautta: https://www.phpela.fi/tulentekoilmoitus/

Lisätietoja:

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset
Hartolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset