Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien laitosten ja kattilaitosten tulee huolehtia turvallisuudesta myös poikkeusoloissa. Laitoksilla tulee olla suunnitelmat ja toimintaohjeet myös epidemian kaltaisiin tilanteisiin. Laitoksen turvallinen käyttö ja kunnossapito edellyttävät riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä käytöstä ja turvallisuudesta vastaavia henkilöitä.

Linkki Tukesin tiedotteeseen aiheesta löytyy osoitteesta https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tukes-kehottaa-suuronnettomuusvaarallisia-laitoksia-varautumaan-koronaviruksen-leviamiseen

Samat prosessiturvallisuuteen liittyvät vaateet koskevat myös pelastusviranomaisen valvonnassa olevia laitoksia. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että turvallisuustaso ei saa heikentyä poikkeustilanteissa.

Lisätietoja:

palotarkastaja Tarja Asikainen, tarja.asikainen@paijatha.fi, p. 0440 773 117

palotarkastaja Ari Heikkinen, ari.heikkinen@paijatha.fi, p. 0440-773 132