Riskienhallintaosastolla julistetaan haettavaksi kaksi palotarkastajan virkaa 1.2.2019 alkaen. Toimialueena tulee olemaan koko Päijät-Hämeen alue.

Tehtävän kuvaus

Palotarkastajana pääset tekemään monipuolista onnettomuuksien ehkäisytyötä. Keskeisiä toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat mm. tarkastus- ja valvontatehtävät, turvallisuusviestintä sekä rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta. Virkojen ensisijainen toimipiste tulee olemaan Paavolan pelastusasema Lahdessa.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opistotasoista rakennustekniikan tutkintoa ja B–luokan ajokorttia. Tehtävien hoito edellyttää lisäksi monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä esiintymis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan aiempi kokemus pelastustoimen valvontatehtävistä, turvallisuusviestinnästä ja rakentamisen ohjauksesta.

Palkka määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan.

Työaika

Säännöllinen työaika on KVTES III luku 7 §:n mukainen yleistyöaika.

Koeaika on neljä kuukautta.

Hakemukset

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mannerheiminkatu 24 ,15100 Lahti tai sähköpostilla jari.hyvarinen@paijatha.fi.

Hakuaika 4.1.2019 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset opinto- ja työtodistuksista tai muu tarvittava selvitys hakijan virkakelpoisuudesta. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulta edellytetään luotettavuutta ja valitulta edellytetään suostumista perusmuotoisen turvallisuusselvityksen laadintaan.

Kirjekuoreen tai sähköpostiin merkintä

`Hakemus palotarkastajan virkaan´

Lisätietoja

Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen p. 0440 773 208

Paloinsinööri Tapio Aaltonen p. 0440 773 193