Janne Korhonen toimii Suomen Sopimuspalokuntien liiton Päijät-Hämeen alueen puheenjohtajana. Kuva: Jari Hyvärinen

Suomen Sopimuspalokuntien liiton (SSPL) Päijät-Hämeen aluekokous pidettiin 26. syyskuuta Paavolan pelastusasemalla Lahdessa. Kyseessä on sopimuspalokuntien ja sopimuspalokuntalaisten yhteinen neuvotteluelin, joka pyrkii edistämään sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä. Paikalla oli edustajia kolmestatoista Päijät-Hämeen sopimuspalokunnasta.

SSPL Päijät-Hämeen puheenjohtajaksi valittiin Janne Korhonen Lahden Vpk:sta. Kausi kestää syyskuusta 2019 vuoden 2020 loppuun.
Saman ajan työvaliokuntaedustajina toimivat puheenjohtajan lisäksi Jesse Hildén Sysmän Vpk:sta, Niko Ara Padasjoen Vpk:sta, Jyrki Tarhonen Hartolan palokunnasta, Roope Pimiä Herralan Vpk:sta ja Toni Saarinen Harjunalustan Vpk:sta.

Huomio yhteistyöhön

Puheenjohtaja Janne Korhonen pitää tärkeänä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien yhteistyön rakentamista sekä aktivoimista.
”Vuorovaikutuksen lisääminen on kauteni tärkein asia.”, hän sanoo.
Korhonen aikoo kartoittaa kyselyllä Päijät-Hämeen sopimuspalokuntalaisten toiveita ja ajatuksia sekä keskustella pelastuslaitoksen kanssa heidän odotuksistaan.
”On tärkeä tunnistaa ne paikat, joissa sopimuspalokuntalaisten olisi hyvä olla mukana”, hän korostaa.

Työvaliokunta asetti omiksi tavoitteikseen käynnistää valiokuntatyöskentely, tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet alueella sekä luoda hyvät neuvottelu- ja vaikuttamismahdollisuudet sopimuspalokuntien hyväksi. Edellä mainittujen lisäksi työvaliokunta aikoo tuoda vuoden 2020 syyskokoukseen ehdotuksen toiminnan jatkumisesta ja sen periaatteista.
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen kiittelee SSPL:n aluekokouksen osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja hyvin sujuneesta kokouksesta. Yhdessä pohdittiin, millä tavoin sopimuspalokuntatoimintaa kannattaa kehittää. SV

Paikalla oli 17 sopimuspalokuntien edustajaa kolmestatoista Päijät-Hämeen sopimuspalokunnasta. Kuva: Jari Hyvärinen.