"ambulanssi"

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden asemapaikat sijaitsevat Lahdessa, Hollolassa, Asikkalassa, Sysmässä, Heinolassa ja Iitissä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos hakee kahta (2) HOITOTASON ensihoitajaa vuosilomasijaisuuksiin kesälle 2019.

Hoitotason ensihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai sairaanhoitajan pätevyys (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus), jolla on ensihoitoon suuntaava vähintään 30 opintopisteen laajuinen koulutus. Ensihoitopalvelua koskevan asetuksen 11§ mukaiset siirtymäsäännökset hoitotason kelpoisuuden osalta huomioidaan. Lisäksi edellytämme voimassa olevaa Phhyky:n hoitotason hoitovelvoitetta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään BC1-luokan ajo-oikeutta. Lisäksi edellytämme ajan tasalla olevaa Phhyky:n LOVE-lääkeosaamista tai sen hyväksyttyä suorittamista välittömästi työsuhteen alussa. Tehtävässä vaaditaan myös tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Työaika on poikkeusluvan mukainen 42 tunnin viikkotyöaika, jota tehdään 24 tunnin vuoroissa. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa.

Täytä hakemus ja liitä siihen CV.
Hakuaika 6.2. klo 15 mennessä.

Lisätietoja:
Ensihoidon palvelupäällikkö
Jenni Eskola
puh. 0440 773 221